ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
932 Existential-phenomenological Alternatives for Psychology Ronald S. Valle & Mark King 1979 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
911 Mobile Technologies for Activity-Travel Data Collection and Analysis Soora Rasouli and Harry Timmermans ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
542 Biopsy Interpretation of the Breast Stuart J Schnitt 2012 มีให้บริการปี 2009
889 p53: The Gene that Cracked the Cancer Code Sue Armstrong 2015 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อ
508 Practical Breast Pathology Tibor Tot 2014 ใช้แทนได้
895 What I Know for Sure -- Hardback (Main Marke) [Hardcover] Winfrey, Oprah 2014 CHK SHELVES
336 Tales and Traditions: Readings in Chinese Literature Series vol.1-4 Yun Xiao et al. 2007-2010 CHK SHELVES
886 เสกหุ่นดี มีซิกซ์แพ็คได้ใน 30 วัน ภูมิสิทธิ์ ศิระโพธิวงศ์ 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
199 ยกชุด : การ์ตูนความรู้ WHY ซีรีย์ ชุด1 มี 10 เล่ม ....................... ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
198 ยกชุด : Why? ซีรี่ย์ 2 ชุด12 เล่ม ............................ ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
335 Grammar Workbooks: 1.Basic Chinese // 2.Intermediate Chinese // 3.Basic Japanese // 4.Intermediate Japanese 1,2 Yip Po-Ching et al. // 3,4 Shoko Hamano et al. 2009-2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
361 Life of the Past Series : 1.The Complete Dinosaur, 2.Earth Before the Dinosaurs 1. Thomas R. Holtz, 2. Sebastien Steyer 2012 CHK SHELVES V.1-2
258 Fundamentals of Biomedical Science Series 1.Andrew Blann/ 2.Nessar Ahmed/ 3.Behdad Shambayati/ 4.Michael Ford/ 5.Angela Hall/ 6.Hedley Glencross 1. 2010/ 2.2011/ 3.2011/ 4.2010/ 5.2010/ 6.2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
511 Close-Up Book Set; 1.The Human Body, 2.Cosmos, 3.The Natural World 1.John Clancy, 2.3.Giles Sparrow 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
477 Diagnostic Pathology Series: 1.Familial Cancer Syndromes 2.Transplant Pathology 1.Vania Nose, et al. 2. Anthony Chang 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
904 Postgraduate Hematology A VICTOR HOFFBRAND et al 2016 Download Fulltext
213 Einstein Gravity in a Nutshell A. Zee 2013 CHK SHELVES
545 Diagnostic Pathology : Spleen Aaron Auerbach 2014 CHK SHELVES
677 Spleen Aaron Auerbach 2013 CHK SHELVES
205 The Men's Health Big Book: Getting Abs Adam Bornstein 2012 CHK SHELVES
864 Oxford Textbook of Vertigo and Imbalance Adolfo Bronstein 2013 CHK SHELVES
530 Cytohistology of Focal Liver Lesions Aileen Wee 2014 CHK SHELVES
326 The Brigham Intensive Review of Internal Medicine Ajay K. Singh, Joseph Loscalzo 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
220 Grow Fruit Alan Buckingham 2010 CHK SHELVES
479 Pathology of the Mediastinum Alberto M. Marchevsky 2014 CHK SHELVES
179 Mathematical Excursions to the World's Great Buildings Alexander J. Hahn 2012 CHK SHELVES
666 The Shulgin Index, Volume One: Psychedelic Phenethylamines and Related Compounds Alexander T. Shulgin มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
43 Tuttle Learning Chinese Characters Alison Matthews 2007 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
9 Thoracic Pathology Aliya Husain MD 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
506 Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions Aliya N. Husain 2014 CHK SHELVES