ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
324 Diagnostic Pathology Transplant Patholog Anthony Chang, Aliya N. Husain, Ilyssa O Gordon 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
824 Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas Anthony Mescher 2015 CHK SHELVES
161 Neuropathology: A Volume in the High Yield Pathology Series Anthony T. Yachnis 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
166 Liver Pathology: An Atlas and Concise Guide Arief Suriawinata, Swan Thung 2011 CHK SHELVES
550 DIAGNOSTIC PROBLEMS IN TUMOR PATHOLOGY SERIES (Volume 1 to 5) Arun Chitale 2014 CHK SHELVES V.1-5
858 Placental Histopathological Manifestations and their Relevance to Foetal and Maternal Outcomes Asoka Dissanayake 2013 CHK SHELVES
378 Knowles Neoplastic Hematopathology Attilio Orazi 2013 CHK SHELVES
320 Second International Handbook of Science Education Barry J. Fraser, Kenneth G. Tobin, Campbell J. McRobbie, editors 2012 Download Fulltext
349 Lippincott's Concise Illustrated Anatomy: Thorax, Abdomen & Pelvis Ben Pansky 2012 CHK SHELVES
845 Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe Benjamin Alire Sáenz ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
748 Origami Ikebana Benjamin Coleman 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
568 คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า = The intelligent investor Benjamin Graham ; พรชัย รัตนนนทชัยสุข แปลและเรียบเรียง มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
200 Born to be ทันตะ Betsu Thitinon 2555 CHK SHELVES
747 Your Body is Your Barbell BJ Gaddour 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
311 Escape from Camp 14: One Man's Remarkable Odyssey from North Korea to Freedom in the West Blaine Harden 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
271 The Next Evolution of Marketing Bob Gilbreath 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
108 Sleep Disorders, An Issue of Neurologic Clinics Bradley Vaughn MD 2012 อยู่ระหว่างสั่งซื้อ
292 Microcosmos Brandon Broll 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
925 Human of New York Stories : เรื่องรัก เรื่องเศร้า เรื่องเล่าชาวนิวยอร์ก Brandon Stanton พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2559 ไม่ผ่านการพิจารณา
490 The Mythical Creatures Bible Brenda Rosen 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
358 Bodyweight Strength Training Anatomy Bret Contreras 2013 Download Fulltext
930 Nonneoplastic Dermatopathology Brian J Hall 2016 CHK SHELVES
137 Artemisia of Caria Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
138 Isabella of Castile Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
139 Nur Jahan of India Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
140 Sorghaghtani of Mongolia Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
141 Qutlugh Terkan Khatun of Kirman Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
53 Routledge Handbook of Body Studies Bryan S. Turner 2012 CHK SHELVES
584 Hiiro no Kakera official book B's Log ไม่ผ่านการพิจารณา
34 Nuclear Receptors Current Concepts and Future Challenges Bunce, Chris M.; Campbell, Moray J. (Eds.) 2010 Download Fulltext