ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
918 หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี 2548 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
917 เทคนิคเนื้อเยื่อพืช รศ.ดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี 2551 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
916 In the Self's Place Jean-Luc Marion 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
915 เพียงหนึ่งใจ เซินไป๋เซ่อ 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
914 History, Heritage and Archaeology: An Introduction Andrew Pickering 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
913 The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage (Routledge Companions) Peter Davis 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
912 วิศวกรรมไมโครเวฟ บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 2559 ดำเนินการจัดซื้อ
911 Mobile Technologies for Activity-Travel Data Collection and Analysis Soora Rasouli and Harry Timmermans ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
910 Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods Yvonne Salfinger and Mary Lou Tortorello 2015 ดำเนินการจัดซื้อ
909 UNESCO on the Ground: Local Perspectives on Intangible Cultural Heritage (Encounters: Explorations in Folklore and Ethnomusicology) Michael Dylan Foster 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
908 Analytical Separation Science, 5 Volume Set 1st Edition Jared Anderson, Alain Berthod, Veronica Pino, Apryll M. Stalcup 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
907 The Routledge Companion to Philosophy in Organization Studies Raza Mir 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
906 การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ วรัชญ์ ครุจิต 2553 เสนอซ้ำ
905 การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ วรัชญ์ ครุจิต 2553 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ จัดซื้อ
904 Postgraduate Hematology A VICTOR HOFFBRAND et al 2016 Download Fulltext
903 The Philadelphia Chromosome Jessica Wapner 2014 ดำเนินการจัดซื้อ
902 แค่ทำให้คนเก่งขึ้น 1% คุณก็จะทำงานน้อยลง 99%ค โคโนะ เอตาโร่ 2558 ดำเนินการจัดซื้อ
901 เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็จะแซงหน้าคน 99% ได้แล้ว โคโนะ เอตาโร่ 2557 ดำเนินการจัดซื้อ
900 แค่บ่นน้อยลง ...วันละนิด ชีวิตจะเปลี่ยน ...มหาศาล Will Bowen ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
899 5 นาที ฟิตหุ่นเฟิร์ม เสริมหุ่นเป๊ะ ชเวซองโจ 2557 ไม่ผ่านการพิจารณา
898 คู่มือฟิตหุ่นแปลงร่าง นัธพร ศิริรังสี ดำเนินการจัดซื้อ
897 The Survival Doctor's Complete Handbook James Hubbard 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
896 Essentials Of Medical Genetics For Health Professionals Laura M. Gunder McClary 2010 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
895 What I Know for Sure -- Hardback (Main Marke) [Hardcover] Winfrey, Oprah 2014 CHK SHELVES
894 the last lecture Randy Pausch, Jeffrey Zaslow 2008 CHK SHELVES
893 How to be a more successful language learner Joan Rubin & Irene Thompson c1994. ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ จัดซื้อ
892 The Ultimate Emergency Medicine Guide Sajid Khan 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
891 Biopsy Interpretation of the Bladder (3rd ed) Jonathan Epstein 2016 CHK SHELVES
890 Salivary Gland Neoplasms P.J. Bradley 2016 ส่งให้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพิจารณา
889 p53: The Gene that Cracked the Cancer Code Sue Armstrong 2015 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อ