ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
847 Readings in Chinese Culture Series (5 volumes) Qun Ao 2014 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
846 Carry On Rainbow Rowell 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
845 Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe Benjamin Alire Sáenz 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
844 Beyond Good and Evil Friedrich Nietzsche 2014 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
843 The Will To Power Friedrich Nietzsche 2014 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
842 The Second Sex Simone de Beauvior 2014 มีให้บริการที่ห้องสมุด...
841 ITALIAN GRAMMAR PRACTICE Remo Nannetti 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
840 ลูกผู้ชาย ศรีบูรพา 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
839 คังซี จอมจักรพรรดิต้าชิง เล่ม 3-4 เอ้อเยว่เหอ 2558 CHK SHELVES
838 Swim Speed Series (3 vol/set) Sheila Taormina 2014 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
837 Brain Cancer Andreana Rivera 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
836 บิเบลีย บันทึกไขปริศนาแห่งร้านหนังสือ เล่ม 3 ตอน คุณชิโอริโกะกับสายสัมพันธ์ที่ไม่เลือนหาย เอน มิคามิ 2558 CHK SHELVES
835 Tumors of the Gallbladder Extrahepatic Bile Ducts and Vaterian System Donald Earl Henson 2015 CHK SHELVES
834 The 5-Minute Pediatric Consult Premium Michael Cabana 2015 CHK SHELVES
833 The Human Auditory System Gastone G. Celesia 2015 Download Fulltext
832 Molecular Targets in Protein Misfolding and Neurodegenerative Disease Pierfausto Seneci 2014 Download Fulltext
831 Molecular Quantum Mechanics 5th Edition Peter W. Atkins Ronald S. Friedman 2010 หอสมุดฯ จัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
830 ACE 2015 - Issue 12 A & B Booklet American Society of Anesthesiologist 2015 หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
829 Accepting Difference Amineh Ahmed Hoti 2015 CHK SHELVES
828 Biopsy Interpretation of the Liver Michael Torbenson 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
827 Biopsy Interpretation of the Kidney and Adrenal Gland Satish Tickoo 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
826 Barnhill s Dermatopathology Challenge Garrett Desman 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
825 Dermatopathology Primer of Inflammatory Diseases Steven R. Feldman 2013 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
824 Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas Anthony Mescher 2015 CHK SHELVES
823 The Men's Hair Book Rogelio Samson 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
822 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs International Agency for Research on Cancer 2016 CHK SHELVES
821 การิน ภาค 2 เล่ม 3-6 อัยย์ 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
820 GUARDIAN CROPORATION NEXT เล่ม1-2 เนบิวลา 2013 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
819 Practical Neuroophthalmology Timothy Martin 2013 CHK SHELVES
818 The Oxford Handbook of Eye Movements Simon Liversedge 2013 Download Fulltext