ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
798 Biochemistry (Lippincott Illustrated Reviews Series) Denise R. Ferrier PhD 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
797 101 Great Science Experiments Neil Ardley CHK SHELVES
796 Langman's Medical Embryology T. W. Sadler 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
795 Nobel Prize Winners: An H.W. Wilson Biographical Dictionary, Volume 1 Tyler Wasson, Gert H. Brieger นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
794 The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige Burton Feldman 2001 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
793 Neighbouring Nobel: The History of Thirteen Danish Nobel Prizes Henry Nielsen, Keld Nielsen 2001 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
792 A Century of Nobel Prize Recipients: Chemistry, Physics, and Medicine Francis Leroy 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
791 กำเนิดสปีชีส์ (THE ORIGIN OF SPECIES) นำชัย ชีววิวรรธน์ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
790 สุดยอดนักชีววิทยา สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
789 อารยธรรมสุดยอด สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
788 สุดยอดนักเคมีโลก สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
787 สุดยอดนักฟิสิกส์โลก สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
786 สุดยอดนักคณิตศาสตร์ สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
785 Religion Religious Organisations and Development: Scrutinising religious perceptions and organisations (Development in Practice Books) Carole Rakodi 2013 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
784 แสนรัก อยุทธ์ 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
783 MICROBIOTA ธิดากานต์ ริจิพัฒนกุล 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
782 Esuss fables จ่าพิชิต ขจัดพาลชน 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
781 คู่มือฟิตหุ่นแปลงร่าง FITJUNCTIONS 2015 ดำเนินการจัดซื้อ
780 ความลับเศรษฐี TONY NONAKA 2015 CHK SHELVES
779 ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน หมอนัท คลินิกกองทุน 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
778 ก่อร่าง สร้างกาย จิรายุ ตันตระกูล 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
777 จัดการคอเลสเตอรอลให้อยู่หมัด กองบรรณาธิการนานมีบุ๊คส์ 2015 CHK SHELVES
776 สมองทองคำ เมื่อความคิดคือสมบัติอันล้ำค่า วุฒิกร ยุพาวัฒนะ 2015 CHK SHELVES
775 Determining the Economic Value of Water Concepts and Methods Robert A. Young 2005 ส่งห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์พิจารณา
774 เคมีทั่วไป เล่ม2 สุดจิต สงวนเรือง, รศ.ดร. 2555 CHK SHELVES
773 Netters Anatomy Coloring Book: with Student Consult Access John T. Hansen PhD 2014 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
772 จงทิ้งงานไปครึ่งหนึ่ง เมื่อถึงวัย 40 บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์ 2015 CHK SHELVES
771 วิชาความรวยของมนุษย์เงินเดือนที่โรงเรียนไม่เคยสอน เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป 2015 CHK SHELVES
770 ทักษะสำคัญกว่าความรู้ สม สุจีรา 2015 CHK SHELVES
769 Candida and Candidiasis Richard A. Calderone 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...