ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
994 The sociology of Food: eating and the place of food in society Jean-Pierre Poulain 2017
995 พื้นฐาน + ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี นภาพร เลี่ยนเครือ 2007
996 รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้าสำหรับคนไทย อารี สวัสดี 2559
997 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2004-2016
998 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2004-2016
319 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ :มุมมองในทัศนะทางรัฐศาสตร์ การเมืองและรัฐประศาสนศาสตร์ และกรณีศึกษาของไทย จุมพล หนิมพานิช CHE SHELVES
2 Atlas of Human Anatomy Mark Nielsen Ed. 11 CHK SHELVES
3 สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3 (FUTURE CAREER FUTURE EDUCATION) วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 1 / 2555 CHK SHELVES
5 IMARKETING 10.0 :10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เขย่าโลก วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ และคณะ 1 / 2554 CHK SHELVES
6 คลินิกหุ้นมือใหม่ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 1 / 2555 CHK SHELVES
8 ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง 3 เฉียนหลินเซิน 1/2554 CHK SHELVES
11 Staying Human During Residency Training Allan D. Peterkin 2012 CHK SHELVES
14 The Complete Book of Core Training Kurt, Brett, & Mike Brungardt 2006 CHK SHELVES
17 The Men's Health Diet: Stephen Perrine 2011 CHK SHELVES
18 The Men's Health Big Book of 15-Minute Workouts Selene Yeager 2011 CHK SHELVES
19 Yokai Attack!: The Japanese Monster Survival Guide Hiroko Yoda 2008 CHK SHELVES
20 The Mind's Eye Oliver Sacks 2011 CHK SHELVES
21 Synesthesia: A Union of the Senses Richard E. Cytowic 2002 CHK SHELVES
22 Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia Richard E. Cytowic, David M. Eagleman , Dmitri Nabokov 2011 CHK SHELVES
24 The Cerebellum: Brain for an Implicit Self Masao Ito 2011 CHK SHELVES
25 Consultations in Infectious Disease: A Case Based Approach to Diagnosis and Management Daniel Caplivski 2012 CHK SHELVES
27 นวนนิยายแปลชุด "รหัสลับหลังคาโลก เล่มที่ 1 - 10" Hema CHK SHELVES
30 Handbook of Pediatric Autopsy Pathology Enid Gilbert-Barness, Diane E. Debich-Spicer 2010 CHK SHELVES
32 Skin Care: Beyond the Basics Mark Lees 2011 CHK SHELVES
40 Do Due Diligence: Cutting Through The Crap in Network Marketin Greg Hartmann 2010 CHK SHELVES
41 Guerrilla Multilevel Marketing: Jay Levinson et al 2008 CHK SHELVES
42 Get Talking Chinese DK Publishing 2007 CHK SHELVES
51 How You Can Profit from Credit Cards Curtis E. Arnold 2008 CHK SHELVES
53 Routledge Handbook of Body Studies Bryan S. Turner 2012 CHK SHELVES
56 Track Geotechnology and Substructure Management J. Waters and E. Selig 1995 CHK SHELVES