ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
409 Introducing สู่โลกหลังสมัยใหม่ Richard Appignanesi & Patris Carratt มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
861 Introduction to chemicals from biomass James H Clark 2015 Download Fulltext
194 Introduction to human sexuality Janell L. Carroll 2012 CHK SHELVES
533 Introduction to Rock Mechanics Richard E. Goodman 1989 ไม่ผ่านการพิจารณา
377 Is This Normal?: The Essential Guide to Middle Age and Beyond John Whyte 2011 CHK SHELVES
138 Isabella of Castile Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
553 Islam in Modern Thailand Rajeswary Ampalavanar Brown 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดศาสนศึกษา
942 It’s Not What You Sign, It’s How You Sign It: Politeness in American Sign Language Jack Hoza 2007 CHK SHELVES
841 ITALIAN GRAMMAR PRACTICE Remo Nannetti 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
309 Japanese from Zero! vol.1-4 George Trombley, Yukari Takenaka 2006-2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
862 Joint Mobilization/Manipulation: Extremity and Spinal Techniques, 3e Susan L. Edmond 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัดพิจารณา
49 Journal of Power Sourcrs วารสาร e-Journals
824 Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas Anthony Mescher 2015 CHK SHELVES
210 Karate: The Complete Kata Hirokazu Kanazawa 2013 CHK SHELVES
405 Key Success Factor Victory Namika, กฤษฎา กฤษณะเศรณี 2013 CHK SHELVES
410 Key Thinkers on Space and Place Phil Hubbard,Rob Kitchin 2011 CHK SHELVES
745 Kidney Diseases Robert B Colvin 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
378 Knowles Neoplastic Hematopathology Attilio Orazi 2013 CHK SHELVES
681 KOREA DIARY มนุษย์โกอันยอง SAHRED TOY 2555 CHK SHELVES
525 Kusudama Origami Ekaterina Lukasheva 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
796 Langman's Medical Embryology T. W. Sadler 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
566 Language Function: An Introduction to Pragmatic Assessment and Intervention for Higher Order Thinking and Better Literacy Ellyn Lucas Arwood 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
439 Language Processing and Second Language Development Manfred Pienemann 1998 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
586 LARGE (C>=24) POLYCYCLIC AROMATICHYDROCARBONS: CHEMISTRY AND ANALYSIS (HC) FETZER, J.C. 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
273 Leading an Inspired Life Jim Rohn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณา
44 Learning Chinese The Easy Way Level 1 Sam Song 2011 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
45 Learning Chinese The Easy Way Level 2 Sam Song 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
171 Leather Boys G A Hauser, Stephanie Vaughan 2008 CHK SHELVES
926 Leong's Manual of Diagnostic Antibodies for Immunohistology Runjan Chetty 2016 CHK SHELVES
936 Lewin's GENES XII Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein,Stephen T. Kilpatrick 2017 CHK SHELVES