ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
123 Advances in Surgical Pathology: Endometrial Carcinoma Anna Sienko 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
80 Advances in Surgical Pathology: Lung Cancer Philip T. Cagle 2010 CHK SHELVES
79 Advances in Surgical Pathology: Prostate Cancer Dr. Jae Y. Ro, et al. 2012 CHK SHELVES
560 Aesthetics Exposed: Mastering Skin Care in a Medical Setting and Beyond Terri A. Wojak 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
670 AFTER SHOCK วิกฤติการเงินสะท้านโลก ศุภวุฒิ สายเชื้อ 2010 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
465 Algebra and Trigonometry Ron Larson 2013 CHK SHELVES
799 Amino acids : biochemistry and nutrition Guoyao Wu 2013 CHK SHELVES
521 An Introduction to Geotechnical Engineering Robert D. Holtz, William D. Kovacs, Thomas C. Sheahan 2011 CHK SHELVES
908 Analytical Separation Science, 5 Volume Set 1st Edition Jared Anderson, Alain Berthod, Veronica Pino, Apryll M. Stalcup 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
959 Analyzing Sensory Data with R Sebastien Le, Thierry Worch 2014 ส่งห้องสมุดสถาบันโภชนาการพิจารณา
581 Anatomic Pathology Board Review Jay H. Lefkowitch 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
640 Anatomy: A Photographic Atlas Johannes W. Rohen 2015 CHK SHELVES
984 Antibiotics and Antiseptics in Periodontal Therapy Alexandrina L Dumitrescu 2011 รอตรวจสอบการ Download Fulltext
454 Applied Kinesiology, Revised Edition: A Training Manual and Reference Book of Basic Principles and Practices Robert Frost Ph.D. and George J. Goodheart Jr. D.C. 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
845 Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe Benjamin Alire Sáenz 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
137 Artemisia of Caria Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
527 Asian Skin Chua Sze Hon 2015 CHK SHELVES
287 Atlas of Anatomic Pathology with Imaging: A Correlative Diagnostic Companion Chitra Chandrasekhar, et al. 2013 Download Fulltext
868 Atlas of Anatomy, 3rd ed Anne M Gilroy 2016 CHK SHELVES
26 Atlas of Clinical Neurology Roger N. Rosenberg 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
709 Atlas of Dermatopathology: Practical Differential Diagnosis by Clinicopathologic Pattern Gunter Burg 2015 CHK SHELVES
596 Atlas of Differential Diagnosis in Neoplastic Hematopathology Wojciech Gorczyca 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
516 Atlas of Fine Needle Aspiration Cytology Lester J Layfield 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
103 Atlas of Fungal Infections Kaufmann Carol 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
740 Atlas of Gynecologic Cytopathology Christopher J. VandenBussche 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
2 Atlas of Human Anatomy Mark Nielsen 2012 CHK SHELVES
652 Atlas of Human Brain Connections Marco Catani 2012 CHK SHELVES
350 Atlas of Interstitial Lung Disease Andrew Churg 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
722 Atlas of Practical Genitourinary Pathology Ximing Yang 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
985 Atlas of Temporomandibular Joint Surgery Peter D. Quinn 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง