ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
278 Atlas of the Canine Brain O S Adrianov, Kenneth E Domino 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
37 Bacteria: The Benign, the Bad, and the Beautiful Trudy M. Wassenaar 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
826 Barnhill s Dermatopathology Challenge Garrett Desman 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
445 Basic Biology and Current Understanding of Skeletal Muscle Kunihiro Sakuma 2013 CHK SHELVES
948 Basic Physics: A Self-Teaching Guide, 2nd Edition Karl F. Kuhn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
1004 Basic Practical Skills in Obstetrics and Gynaecology: Participant Manual 3rd Edition Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Author) 2017 หอสมุดศิริราชพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
934 Basic Science of PET Imaging Magdy M. Khalil 2016 Download Fulltext
817 Basic Vision: An Introduction to Visual Perception Robert Snowden 2012 CHK SHELVES
267 Battle Royale Koushun Takami 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
373 Bean Sprout ทรงศีล ทิวสมบุญ 2013 CHK SHELVES
801 Bear with me หัวล้านได้หมี (และที่เขี่ยบุหรี่บนมอเตอร์ไซค์) ภูมิชาย บุญสินสุข 2015 CHK SHELVES
208 Becoming a Supple Leopard Kelly Starrett, Glen Cordoza 2013 CHK SHELVES
423 Benign and Reactive Conditions of Lymph Node and Spleen Dennis P. O'Malley et al. 2009 CHK SHELVES
557 Beyond Bigger Leaner Stronger Michael Matthews 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
844 Beyond Good and Evil Friedrich Nietzsche 2014 ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
206 Bigger Leaner Stronger Michael Matthews 2012 CHK SHELVES
725 Bigger Leaner Stronger, 2nd ed. Michael Matthews 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
798 Biochemistry (Lippincott Illustrated Reviews Series) Denise R. Ferrier PhD 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
484 Biological Science Scott Freeman 2013 CHK SHELVES
229 Biology Peter Raven, George Johnson , Kenneth Mason , Jonathan Losos , Susan Singer 2013 CHK SHELVES
506 Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions Aliya N. Husain 2014 CHK SHELVES
116 Biopsy Interpretation of Soft Tissue Tumors Cyril Fisher , Elizabeth Montgomery 2011 CHK SHELVES
675 Biopsy Interpretation of the Bladder Jonathan I. Epstein 2010 CHK SHELVES
891 Biopsy Interpretation of the Bladder (3rd ed) Jonathan Epstein 2016 CHK SHELVES
542 Biopsy Interpretation of the Breast Stuart J Schnitt 2012 มีให้บริการปี 2009
115 Biopsy Interpretation of the Central Nervous System Matthew Schniederjan , Daniel J. Brat 2011 CHK SHELVES
543 Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa: Volume 2 Elizabeth A. Montgomery 2012 CHK SHELVES
102 Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa: Volume 2: Neoplastic Elizabeth A. Montgomery 2012 CHK SHELVES
827 Biopsy Interpretation of the Kidney and Adrenal Gland Satish Tickoo 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
541 Biopsy Interpretation of the Liver Michael Torbenson 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...