ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
775 Determining the Economic Value of Water Concepts and Methods Robert A. Young 2005 ส่งห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์พิจารณา
438 Developing the Core National Strength & Conditioning Association 2013 CHK SHELVES
646 Development and Religion: Theology and Practice Matthew Clarke 2011 CHK SHELVES
248 Developmental Neurobiology Greg Lemke 2009 CHK SHELVES
644 Diagnosis of Neoplasia in Endometrial Biopsies Oluwole Fadare 2014 CHK SHELVES
515 Diagnostic Cytology Pranab Dey 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
165 Diagnostic Electron Microscopy: A Practical Guide to Tissue Preparation and Interpretation John Stirling, Alan Curry, Brian Eyden 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
502 Diagnostic Ophthalmology Dr. Balamurali Krishna Ambati 2013 CHK SHELVES
174 Diagnostic pathology : neoplastic dermatopathology David S. Cassarino 2012 CHK SHELVES
175 Diagnostic pathology : nonneoplastic dermatopathology Clay J. Cockerell, John C. Hall, Brian J. Hall 2012 CHK SHELVES
538 Diagnostic Pathology : Pediatric Neoplasms Angelica R. Putnam 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
545 Diagnostic Pathology : Spleen Aaron Auerbach 2014 CHK SHELVES
477 Diagnostic Pathology Series: 1.Familial Cancer Syndromes 2.Transplant Pathology 1.Vania Nose, et al. 2. Anthony Chang 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
324 Diagnostic Pathology Transplant Patholog Anthony Chang, Aliya N. Husain, Ilyssa O Gordon 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
252 Diagnostic Pathology: Cardiovascular Dylan V Miller 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
228 Diagnostic Pathology: Endocrine Dr. Vania Nose et al. 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
544 Diagnostic pathology: GI endoscopic correlation Rhonda K. Yantiss 2014 CHK SHELVES
255 Diagnostic Pathology: Lymph Node and Spleen With Extranodal Lymphomas L. Jeffrey Medeiros 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
712 Diagnostic Pathology: Placenta Amy Heerema-McKenney 2014 CHK SHELVES
539 Diagnostic Pathology: Transplant Pathology Anthony Chang 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
550 DIAGNOSTIC PROBLEMS IN TUMOR PATHOLOGY SERIES (Volume 1 to 5) Arun Chitale 2014 CHK SHELVES V.1-5
52 Dietary Protein and Resistance Exercise Lonnie Michael Lowery, Jose Antonio 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
480 Differential diagnoses in surgical pathology: genitourinary system Jonathan I. Epstein 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
643 Differential Diagnosis in Cytopathology Paolo Gattuso 2015 CHK SHELVES
232 Digital Photoelasticity Professor K. Ramesh 2000 CHK SHELVES
191 Dinosaur Art: The World's Greatest Paleoart Steve White 202 CHK SHELVES
259 Disease: The Extraordinary Stories Behind History's Deadliest Killers Mary Dobson 2008 ไม่ผ่านการพิจารณา
40 Do Due Diligence: Cutting Through The Crap in Network Marketin Greg Hartmann 2010 CHK SHELVES
312 Do We Really Understand Quantum Mechanics? Franck Laloë 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
120 Dude, You're a Fag: Masculinity and Sexuality in High School C. J. Pascoe 2011 CHK SHELVES