ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
131 Fifty Major Thinkers on Education: From Confucius to Dewey Joy Palmer, Liora Bresler, David Cooper 2001 CHK SHELVES
130 Fifty Modern Thinkers on Education: From Piaget to the Present Day Liora Bresler (Editor), David Cooper (Editor), Joy Palmer (Editor) 2001 CHK SHELVES
514 Fine Needle Aspiration Cytology: Interpretation and Diagnostic Difficulties Pranab Dey 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
23 Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine (2 Vol/Set) Lowell Goldsmith 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
307 For the Love of Physics From the End of the Rainbow to the Edge Of Time - A Journey Through the Wonders of Physics Walter Lewin มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
756 FORGOTTEN ENGLISH CONVERSATION กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 2558 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
58 Foundation Design: Principles and Practices 2nd Edition Donald P. Coduto 2000 CHK SHELVES
564 Free+Style: Maximize Sport and Life Performance with Four Basic Movements Carl Paoli 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
882 Free+Style: Maximize Sport and Life Performance with Four Basic Movements Carl Paoli 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
872 Freedom and Equality in a Liberal Democratic State J. Doomen ข้อมูลไม่ครบไม่ผ่านการพิจารณา
105 Fundamental Neuroscience for Basic and Clinical Duane E. Haines 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
582 Fundamentals of Biomedical Science [Medical Microbiology, Haematology, Immunology] Michael Ford/ Andrew Blann/ Angela Hall ไม่ผ่านการพิจารณา
258 Fundamentals of Biomedical Science Series 1.Andrew Blann/ 2.Nessar Ahmed/ 3.Behdad Shambayati/ 4.Michael Ford/ 5.Angela Hall/ 6.Hedley Glencross 1. 2010/ 2.2011/ 3.2011/ 4.2010/ 5.2010/ 6.2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
871 Fundamentals of Pain Medicine Dr. J.D. Hoppenfeld 2014 CHK SHELVES
466 Fundamentals of University Mathematics C M McGregor, et al. 2010 CHK SHELVES
579 GAME OF THRONES, A: THE STORY CONTINUES: THE COMPLETE BOX SET OF ALL 6 BOOKS MARTIN, GEORGE R.R. 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
482 Gastrointestinal Pathology and Its Clinical Implications (2 vol./set) Robert Riddell 2014 CHK SHELVES
238 Gems of Geometry John Barnes 2012 Download Fulltext
351 Genetic Steroid Disorders Maria I. New et al. 2013 Download Fulltext
42 Get Talking Chinese DK Publishing 2007 CHK SHELVES
635 Global New Drug Development: An Introduction Jan A. Rosier, Mark A. Martens, Josse R. Thomas 2014 CHK SHELVES
269 Go for No! Yes is the Destination, No is How You Get There Richard Fenton,Andrea Waltz 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
268 Go Pro - 7 Steps to Becoming a Network Marketing Professional Eric Worre 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
341 Good Shape Save Cost โคตรประหยัด ขจัดอ้วน จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ 2556 CHK SHELVES
335 Grammar Workbooks: 1.Basic Chinese // 2.Intermediate Chinese // 3.Basic Japanese // 4.Intermediate Japanese 1,2 Yip Po-Ching et al. // 3,4 Shoko Hamano et al. 2009-2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
339 Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง เล่ม 1-3 Jong Min Choi 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
505 Gray's Anatomy for Students Richard Drake, et al. 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
532 Gray's Atlas of Anatomy Richard Drake 2014 CHK SHELVES
220 Grow Fruit Alan Buckingham 2010 CHK SHELVES
412 Growing Civil Society: From Nonprofit Sector to Third Space Jon Van Til 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย