ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1092 新HSK 速成强化教程 中级 北京语言大学 2014 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1093 คู่มือเตรียมสอบ HSK speaking test (HSKK) 北京语言大学 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1165 กลลวงซ่อนตาย ฮิงาชิโนะ เคโงะ (Keigo Higashino) 2017 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
764 เตรียมสอบวัดระดับ N2 คันจิ ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
765 เตรียมสอบวัดระดับ N2 คำศัพท์ ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
766 เตรียมสอบวัดระดับ N2 การฟัง ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
767 เตรียมสอบวัดระดับ N3 การฟัง ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ 2013 CHK SHELVES
768 เตรียมสอบวัดระดับ N3 การอ่าน ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ 2014 CHK SHELVES
547 Shikitari ส่องวิถีพิธีญี่ปุ่น ฮารุฮิโตะ ทสึชิยะ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
924 ดวงใจพญาเหยี่ยว อินตรา 2004 ไม่ผ่านการพิจารณา
994 รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้าสำหรับคนไทย อารี สวัสดี 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
611 การแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนจักร : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน อานนท์ มาเม้า 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
367 เหยื่อหมอ? : ความซับซ้อนของภาวะแทรกซ้อน อาทูล กาวานดี 2013 CHK SHELVES
1154 Essentials in Hemodialysis อาคม นงนุช 2562 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
549 เก่งคีย์อีเมลญี่ปุ่น อากิโกะ ยานะ / ริเอะ โอกิ / ยูกะ โคมัทสึ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
221 การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ ภาค 1 (7 เล่ม) อัยย์ 2011 CHK SHELVES
222 การิน ปริศนาคดีอาถรรพน์ ภาค 2 (2 เล่ม) อัยย์ 2012 CHK SHELVES
302 รินชินเร ตรรกะ...ปริศนาคดีอาถรรพ์...เกมฆาตกรรม เล่ม1-3 อัยย์ 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
385 บริษัทพิทักษ์ (คุณหนู) การิน เล่ม 1-3 อัยย์ 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
617 เสียงสะท้อนบาป อัยย์ 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
618 การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ เล่ม 8 บันทึกเขียนกรรม อัยย์ 2014 CHK SHELVES
761 การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ ภาค 2 ตอนที่ 5 คราสสีเลือด อัยย์ 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
821 การิน ภาค 2 เล่ม 3-6 อัยย์ 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
717 ตี๋เหรินเจี๋ย เทพนักสืบ (4เล่ม/ชุด) อันนาฟางฟาง 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
498 คู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้น Online อัครพงศ์ ขวงธนะชัย 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
638 ทุติยอสูร อลินา 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
1144 ดอกไม้ใต้ภูเขาน้ำแข็ง อรสม สุทธิสาคร 2559 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
938 ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ" อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
749 แคลคูลัส อรรณพ เรืองวิเศษ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
784 แสนรัก อยุทธ์ 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา