ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
399 ความลับแห่งคาสโนวา www.siamcasanova.com 2013 CHK SHELVES
291 The Bizarre and Incredible World of Plants Wolfgang Stuppy 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
596 Atlas of Differential Diagnosis in Neoplastic Hematopathology Wojciech Gorczyca 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
895 What I Know for Sure -- Hardback (Main Marke) [Hardcover] Winfrey, Oprah 2014 CHK SHELVES
998 Essentials of Health Care Finance 8th Edition William O. Cleverley (Author),‎ James O. Cleverley (Author) 2018 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
112 Therapeutic Exercise for Physical Therapy Assistants: Techniques William D. Bandy 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
667 Narcotic Plants William A. Emboden 2015 ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
47 The Development and Structure of Conscience Willem Koops (Editor), Daniel Brugman (Editor), Tamara J. Ferguson (Editor), Andries F. Sanders (Editor) 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
900 แค่บ่นน้อยลง ...วันละนิด ชีวิตจะเปลี่ยน ...มหาศาล Will Bowen 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
1083 WHO Classification of Breast Tumours. Fifth Edition WHO Classification of Tumours Editorial Board (Editor) 2019 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
35 Neural Stem Cells Weiner, Leslie P. (Ed.) 2008 Download Fulltext
307 For the Love of Physics From the End of the Rainbow to the Edge Of Time - A Journey Through the Wonders of Physics Walter Lewin 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
1082 The Logic of Science in Sociology Walter L. Wallace 1971 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
286 Quick Compendium of Cytopathology Walid E. Khalbuss , Sara E. Monaco 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดศิริราช
343 Female Serial Killers: How and Why Women Become Monsters Vronsky, Peter 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
884 Current Concepts in Surgical Pathology of the Pancreas Volkan Adsay 2011 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
401 Chondroitin Sulfate: Structure, Uses and Health Implications Vitor H. Pomin. et al. 2009 CHK SHELVES
559 Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Professional Edition Vinay Kumar, et al. 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
719 The Golden Lands: Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand & Vietnam (Architecture of the Buddhist World) Vikram Lall 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
405 Key Success Factor Victory Namika, กฤษฎา กฤษณะเศรณี 2013 CHK SHELVES
432 Skeletal Muscle: Pathology, Diagnosis and Management of Disease Victor R. Preed 2002 out of print
357 Exercise Biochemistry Vassilis Mougios 2006 CHK SHELVES
703 Little Buddhas Children and Childhoods in Buddhist Texts and Traditions Vanessa R. Sasson 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
572 Tumors of the Nose, Sinuses and Nasopharynx Valerie J. Lund 2014 CHK SHELVES
491 The Book of Legendary Lands Umberto Eco 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
353 Nanostructured Materials for Electrochemical Biosensors (Nanotechnology Science and Technology Series) (Hardback) Umasankar Yogeswaran, S. Ashok Kumar, Shen-ming Chen 2010 CHK SHELVES
795 Nobel Prize Winners: An H.W. Wilson Biographical Dictionary, Volume 1 Tyler Wasson, Gert H. Brieger 2009 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
71 Serious Strength Training Tudor Bompa et al. 2012 CHK SHELVES
68 Periodization Training for Sports Tudor Bompa 2005 CHK SHELVES
37 Bacteria: The Benign, the Bad, and the Beautiful Trudy M. Wassenaar 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...