ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
574 Cancer Consult Syed A Abutalib 2014 CHK SHELVES
862 Joint Mobilization/Manipulation: Extremity and Spinal Techniques, 3e Susan L. Edmond 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัดพิจารณา
503 Intraoperative Consultation Susan C. Lester, et al. 2014 CHK SHELVES
696 How Learning Works Susan A. Ambrose 2010 CHK SHELVES
889 p53: The Gene that Cracked the Cancer Code Sue Armstrong 2015 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
542 Biopsy Interpretation of the Breast Stuart J Schnitt 2012 มีให้บริการปี 2009
72 The Complete Guide to Navy Seal Fitness Stewart Smith USN 2008 CHK SHELVES
1113 The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic Stewart Shapiro 14 Jun 2007 Download Fulltext
825 Dermatopathology Primer of Inflammatory Diseases Steven R. Feldman 2013 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
107 Neurological Disorders due to Systemic Disease Steven L. Lewis 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
946 สตีเวน เจอร์ราร์ด : ตำนานตลอดกาลแห่งแอนฟิลด์ Steven Gerrard , Donald McRae 2015 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ ดำเนินการจัดซื้อ
191 Dinosaur Art: The World's Greatest Paleoart Steve White 2012 CHK SHELVES
976 Oral Sedation for Dental Procedures in Children Stephen Wilson 2015 Download Fulltext
639 If the Universe Is Teeming with Aliens WHERE IS EVERYBODY Fifty Solutions to the Fermi Paradox and the Problem of Extraterrestrial Life Stephen Web 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
453 Clinical Neuroanatomy Stephen Waxman 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
17 The Men's Health Diet: Stephen Perrine 2011 CHK SHELVES
474 Insects: Their Natural History and Diversity Stephen Marshall 2006 CHK SHELVES
1147 The Theory of Everything Stephen Hawking 2008 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
262 Ophthalmology Made Ridiculously Simple Stephen Goldberg, William Trattler 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
100 Essential Neuropharmacology: The Prescriber's Guide Stephen D. Silberstein 2010 CHK SHELVES
534 Calorimetry: Fundamentals, Instrumentation and Applications Stefan Mathias Sarge, Gunther W. H. Hohne, Wolfgang Hemminger 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
106 Neuroanatomy for the Neuroscientist Stanley Jacobson, Elliott M. Marcus 2011 Download Fulltext
978 Medical Emergencies in the Dental Office Stanley F. Malamed 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
118 Histology for Pathologists Stacey E Mills 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
911 Mobile Technologies for Activity-Travel Data Collection and Analysis Soora Rasouli and Harry Timmermans 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
673 Oral Pathology: A Comprehensive Atlas and Text Sook-Bin Woo 2012 CHK SHELVES
33 Dermatopathology: The Basics Smoller, Bruce R. 2009 Download Fulltext
362 นักวางแผนกวนตลาด SLACKAHOLICS 2011 CHK SHELVES
333 Cryptosporidium: parasite and disease Simone M. Cacciò 2013 Download Fulltext
842 The Second Sex Simone de Beauvior 2014 มีให้บริการที่ห้องสมุด...