ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
87 นางพญามือเปื้อนเลือด รศ.ดร.บรรพต กำเนิดศิริ 2008 out of stock
601 คิดจะไปดวงจันทร์ อย่าหยุดแค่ปากซอย รวิศ หาญอุตสาหะ 2014 CHK SHELVES
620 ญี่ปุ่น ยุคเซ็นโกคุ ยศไกร ส.ตันสกุล 2014 CHK SHELVES
593 ยอดกุนซือทะลุมิติ 1,2,3 มู่อี้ 2014 CHK SHELVES
1163 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร ภาค 1-2 มาวนี่ 2019 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
731 MASTERMIND: HOW TO THINK LIKE SHERLOCK HOLMES มาเรีย คอนนิโควา 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
1143 มนุษย์ 6 ตุลา มนุษย์กรุงเทพฯ 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ แต่อาจล่าช้าเนื่องจากยังไม่มีร้านเสนอราคา
1157 Practical Gastroenterology & Hepatology มณฑิรา มณีรัตนะพร 2563 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
28 เงิน : เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน มณฑานี ตันติสุข 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
1152 Case-Based Medical Pharmacology:กรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางการแพทย์ มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 2562 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
886 เสกหุ่นดี มีซิกซ์แพ็คได้ใน 30 วัน ภูมิสิทธิ์ ศิระโพธิวงศ์ 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
801 Bear with me หัวล้านได้หมี (และที่เขี่ยบุหรี่บนมอเตอร์ไซค์) ภูมิชาย บุญสินสุข 2015 CHK SHELVES
802 คำนี้ดี ภูมิชาย บุญสินสุข 2014 CHK SHELVES
803 Everyday story ภูมิชาย บุญสินสุข 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
6 คลินิกหุ้นมือใหม่ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2012 CHK SHELVES
85 แกะรอยหยัก สมองรวยหุ้นหมื่นล้าน เล่ม1-3 ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2011 out of stock
391 ดีที่สุดในจุดที่ยืน ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2012 CHK SHELVES
392 แกะรอยหยักสมอง 1-3 (Book Set) ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2012 CHK SHELVES
500 แกะรอยหยักชีวิต : Filter ความคิด ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
552 คิดแบบภาววิทย์ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
570 คิดรอบบ้าน ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2014 CHK SHELVES
599 ออมในหุ้น ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
655 สร้างล้านแรกต้องแหกกฎ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2015 CHK SHELVES
1123 Cases in Medical Microbiology & Parasitology ภาควิชาจุลชีววิทยาและภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
441 คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2013 CHK SHELVES
195 การ์ตูนกบนอกกะลา เล่ม 30 -100 ภัทราพร สังข์พวงทอง 2007 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
383 เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร ภัทรพล ศิลปาจารย์, พัศพงศ์ พีรจิรารัตน์ 2013 CHK SHELVES
212 Next Station... Taiwan ภัทร์ สิทธิการิยกุล 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
150 จารึก เรื่องอัศจรรย์ คนยุคปัจจุบัน(ไม่)เคยรู้ ภควัต ฟูสกุลธรรม 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
167 จะเกิดอะไรในรอบ 100 ปี : พยากรณ์โลกวันนี้ถึงปี 2100 ฟรีดแมน, จอร์ช 2010 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...