ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
65 เอเร็ค เร็กซ์ กับความลับแห่งอาโชนา แคซา คิงสลีย์ 2012 CHK SHELVES
1097 หลากเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือ แกเบรียล เซวิน 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
594 คังซี จอมจักรพรรดิต้าชิง 1, 2 เอ้อเยว่เหอ 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
758 คังซี จอมจักรพรรดิต้าชิง เล่ม 3 เอ้อเยว่เหอ 2015 CHK SHELVES
839 คังซี จอมจักรพรรดิต้าชิง เล่ม 3-4 เอ้อเยว่เหอ 2558 CHK SHELVES
57 ลิ้นชักภาพเก่า เอนก นาวิกมูล 2007 out of stock
836 บิเบลีย บันทึกไขปริศนาแห่งร้านหนังสือ เล่ม 3 ตอน คุณชิโอริโกะกับสายสัมพันธ์ที่ไม่เลือนหาย เอน มิคามิ 2558 CHK SHELVES
878 ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1-2 เหวย์ ซิ่วอิง 2559 มีให้บริการแล้วที่หอสมุดกลาง
458 ลาออกซะ ถ้าอยากรวย (QUIT, TO BE RICH) เมษ พิชญผล 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
400 เก่งจีน 30 ชม. เมชฌ สอดส่องกฤษ 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
682 ภาษาจีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์ เมชฌ สอดส่องกฤษ 2013 CHK SHELVES
683 ไวยากรณ์จีนระดับต้น เมชฌ สอดส่องกฤษ 2558 CHK SHELVES
771 วิชาความรวยของมนุษย์เงินเดือนที่โรงเรียนไม่เคยสอน เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป 2015 CHK SHELVES
143 Speak English with American Slang เบญจมินทร์ ตันกิตติกร 2011 CHK SHELVES
820 GUARDIAN CROPORATION NEXT เล่ม1-2 เนบิวลา 2013 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1010 360 CONCEPTS IN BIOLOGY PART 1 (สรุปชีววิทยา สำหรับนักเรียน ม.ปลาย) เทพชัย โชติมณี 2560 ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
393 คัมภีร์หุ้นห่านทองคำ เล่ม 1-6 เทพ รุ่งธนาภิรมย์ 2012 CHK SHELVES
625 สอนเก่ง สอนเป็น เท็ตสึยะ ยาสุโคชิ 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
548 ไขปัญหา ภาษาญี่ปุ่น แปล๊ก แปลก เดวิด เทน, อากิโกะ นางาโอะ 2014 CHK SHELVES
915 เพียงหนึ่งใจ เซินไป๋เซ่อ 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
8 ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง 3 เฉียนหลินเซิน 2011 CHK SHELVES
459 สำเร็จได้เพราะไม่ทำ DO NOTHING! เจ.คีท เมอร์นิกัน 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
417 ฟัง พูด อ่าน เขียน จีนกลาง เขมมภัคค์ ชินสมุทร 2013 CHK SHELVES
610 65 ปี เกียรติขจร เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
163 Pathology Review Zu-hua Gao 2013 CHK SHELVES
575 Head and Neck Cytohistology Zubair W. Baloch 2014 CHK SHELVES
342 ทาสกุหลาบ Zita Law 2007 CHK SHELVES
723 The Art of Skin Health Restoration and Rejuvenation Zein E. Obagi 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
910 Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods Yvonne Salfinger and Mary Lou Tortorello 2015 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
70 Supertraining Yuri Verkhoshansky 2009 out of stock