ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1100 Essentials of Pharmaceutical Analysis Akash, Muhammad Sajid Hamid, Rehman, Kanwal 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1099 Dosage Form Design Parameters Rakesh Tekade 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1098 INTERNCHEF บันทึกไม่ลับ ฉบับนักศึกษาวิชาอาหาร ชยานันท์ เมฆสุต 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1097 หลากเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือ แกเบรียล เซวิน 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1096 Inner Speech: New Voices Peter Langland-Hassan, Agustin Vicente 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1095 เลือดชั่ว: เรื่องลับและคำลวงเบื้องหลังบริษัทดาวรุ่งแห่งซิลิคอนแวลลีย์ John Carreyrou 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1094 How Business Works : ภาพกราฟิกที่ช่วยแนะนำให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จ (ฉบับภาษาไทย) Dorling Kindersley หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1093 คู่มือเตรียมสอบ HSK speaking test (HSKK) 北京语言大学 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1092 新HSK 速成强化教程 中级 北京语言大学 2014 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1091 โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 สมเกียรติ วันทะนะ หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1090 เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ Jame R. Doty, M.D. 2019 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1089 CelloMind - Intonation and Technique Hans Jorgen Jensen 2018 ส่งต่อห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พิจารณาการจัดซื้อ
1088 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิด ทฤษฎี และการนําไปปฏิบัติจริง ปกรณ์ ศิริประกอบ 2017 หอสมุดฯ จัดซื้อ แทนห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1087 คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน? The Mindset of Success Jo Owen (โจ โอเวน) ดร. พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ (แปล) 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1086 แด่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิต Mentalist DaiGo 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1085 ตะลุยโจทย์ Reading 500 ข้อ ศุภวัฒน์ พุกเจริญ 2014 หอสมุดฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1084 คิมจียอง เกิดปี 82 โชนัมจู 2562 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1083 WHO Classification of Breast Tumours. Fifth Edition WHO Classification of Tumours Editorial Board (Editor) 2019 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1082 The Logic of Science in Sociology Walter L. Wallace 1971 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1081 Research Methods in Applied Settings: An Integrated Approach to Design and Analysis, Third Edition 3rd Edition by Jeffrey A. Gliner (Author), George A. Morgan (Author), Nancy L. Leech (Author) August 10, 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1080 Diagnostic Pathology: Cytopathology Dina R. Mody 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1079 Drug Delivery Systems Rakesh Tekade 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1078 Basic Fundamentals of Drug Delivery Rakesh K. Tekade 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1077 Asian Millenarianism: An Interdisciplinary Study of the Taiping and Tonghak Rebellions in a Global Context Hong Beom Rhee 2008 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาฯแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1076 compliant mechanisms Larry L.Howell July 25, 2001 Disapproved for purchasing
1075 การตลาด 4.0 (MARKETING 4.0) PHILIP KOTLER และคณะ 2560 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1074 The International Handbook of Educational Research in the Asia-Pacific Region Editors: Keeves, J.P., Watanabe, Ryo (Eds.) 2003 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1073 Principles : Life & Work Ray Dalio 2019 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1072 Diagnostic Pathology: Cytopathology Mody MD, Dina R. 2018 หอสมุดจัดซื้อแทนห้องสมุดโรงพยาบาลรามาธิบดี มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1071 The Complete Guide to Medical Writing 1st Edition Mark C. Stuart 2007 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ