ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
998 Essentials of Health Care Finance 8th Edition William O. Cleverley (Author),‎ James O. Cleverley (Author) 2018 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
997 Materials Management with SAP® ERP: Functionality and Technical Configuration Martin Murray 2016 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ดำเนินการจัดซื้อ
996 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2016 ห้องสมุดมีให้บริการแล้วบางเล่ม จึงไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
995 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2016 ห้องสมุดมีให้บริการแล้วบางเล่ม จึงไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
994 รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้าสำหรับคนไทย อารี สวัสดี 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
993 พื้นฐาน + ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี นภาพร เลี่ยนเครือ 2007 หอสมุดศิริราชพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
992 The sociology of Food: eating and the place of food in society Jean-Pierre Poulain 2017 ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
991 Out of Isolation - Exploring a Forgotten World Frans Welman 2007 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ ดำเนินการจัดซื้อ
990 ภาษารัก: เคล็ดลับสู่ความรักที่ยืนยาว Gary Chapman 2014 ห้องสมุดสถาบันแห่ง่ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
989 Fractures of the Facial Skeleton Michael Perry 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
988 Dental Emergencies st 1 Mark Greenwood 2012 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
987 Clinical Maxillary Sinus Elevation Surgery Daniel W. K. Kao 2014 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
986 Cleft Lip and Palate Management: A Comprehensive Atlas George K. B. Sandor 2016 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
985 Atlas of Temporomandibular Joint Surgery Peter D. Quinn 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
984 Antibiotics and Antiseptics in Periodontal Therapy Alexandrina L Dumitrescu 2011 รอตรวจสอบการ Download Fulltext เนื่องจากกำลังปรับปรุงข้อมูล
983 Ferraro's Fundamentals of Maxillofacial Surgery Peter J. Taub 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
982 Head, Neck, and Orofacial Infections: A Multidisciplinary Approach James R. Hupp 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
981 Horizontal Alveolar Ridge Augmentation in Implant Dentistry: A Surgical Manual Len Tolstunov 2015 Download Fulltext
980 Local and Regional Flaps in Head & Neck Reconstruction: A Practical Approach Rui Fernandes 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
979 McCracken's Removable Partial Prosthodontics Alan B. Carr 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
978 Medical Emergencies in the Dental Office Stanley F. Malamed 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
977 Oral and Maxillofacial Surgery Review: A Study Guide Din Lam 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
976 Oral Sedation for Dental Procedures in Children Stephen Wilson 2015 Download Fulltext
975 Pathology of the Maxillofacial Bones: A Guide to Diagnosis Pieter Slootweg 2015 Download Fulltext
974 Quintessentials Series: Minor Oral Surgery in Dental Practice John G. Meechan 2014 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
973 Reconstructive Oral and Maxillofacial Surgery Carlos Navarro Vila 2015 Download Fulltext
972 Salivary Gland Pathology: Diagnosis and Management Eric Carlson 2016 Download Fulltext
971 Sinus Floor Elevation: Avoiding Pitfalls Using Cone-beam CT Yasuhiro Nosaka 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
970 The Dentist's Quick Guide to Medical Conditions Mea A. Weinberg 2015 Download Fulltext
969 The Oral-Systemic Health Connection: A Guide to Patient Care Michael Glick 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด