ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
968 What's in Your Mouth?: Your Guide to a Lifelong Smile Douglas A. Terry 2014 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
967 Geriatric Dentistry: Caring for Our Aging Population Paula K. Friedman 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
966 Textbook of Geriatric Dentistry, 3ed Poul Holm-Pedersen 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
965 The ADA Practical Guide to Substance Use Disorders and Safe Prescribing Michael O Neil 2015 Download Fulltext
964 The ADA Practical Guide to Patients with Medical Conditions Lauren L. Patton 2016 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
963 Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra Jacob Klein 1968 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
962 Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine Rodney A. Rhoades and David R. Bell 2018 CHK SHELVES
961 One of us is lying MCMANUS, KAREN 2017 หอสมุดศฺิริราชพิจารณาแล้ว ดำเนินการจัดซื้อ
960 Strategy Driven for Success Handbook: Deploy Strategies – Achieve Objectives – Celebrate Successes Rod Baxter 2016 ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
959 Analyzing Sensory Data with R Sebastien Le, Thierry Worch 2014 ห้องสมุดสถาบันโภชนาการพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
958 การสาธารณสุข:มิติจิตสังคมทางอาชีวอนามัยวัยทำงานยุคโลกาภิวัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
957 บิลลี่ มิลลิแกน ชาย 24 บุคลิก แดเนียล คีย์ส 2017 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ
956 จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ ฆอร์เฆ่ บูกาย 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
955 The Successful Match 2017 : Rules for Success in the Residency Match Rajani Katta 1905 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดซื้อ
954 Microplastic Pollutants Christopher Crawford and Brian Quinn 2017 Download Fulltext
953 เล่ห์บรรพกาล ภาคอักษรปริศนา วรรณวรรธน์ 2017 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ
952 The Parkour Roadmap Max Henry 2017 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
951 บุปผาสีชาด ภาค 2 เล่ม 1และ 2 ปิงหลันชา 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
950 Absolute, Ultimate Guide to Principles of Biochemistry Study Guide an Marcy Osgood, Karen Ocorr 2017 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
949 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง = Reinforced concrete design (Strenght design method : SDM) วินิต ช่อวิเชียร 2011 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจาณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ
948 Basic Physics: A Self-Teaching Guide, 2nd Edition Karl F. Kuhn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
947 ลำนำรักจันทราเคียงวารี ฉาง, เหลียน (Zhang Lian) 1885 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
946 สตีเวน เจอร์ราร์ด : ตำนานตลอดกาลแห่งแอนฟิลด์ Steven Gerrard , Donald McRae 2015 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ ดำเนินการจัดซื้อ
945 Challenging Southeast Asian Development: The shadow of success Jonathan Rigg 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
944 Chemistry³: Introducing inorganic, organic and physical chemistry Andrew Burrows, et al. 2017 CHK SHELVES
943 Maitland's Clinical Companion : An Essential Guide for Students Maitland, G.D. (Geoffrey Douglas) 2010 CHK SHELVES
942 It’s Not What You Sign, It’s How You Sign It: Politeness in American Sign Language Jack Hoza 2007 CHK SHELVES
941 จอมเวทเทพ Excel ศิระ เอกบุตร 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
940 Libretti of Mozart's Completed Operas, Vol. 2 Nico Castel 1998 ห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อนุมัติการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
939 Lippincott's Illustrated Reviews Biochemistry, 6th RICHARD A. HARVEY 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด