ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
878 ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1-2 เหวย์ ซิ่วอิง 2559 มีให้บริการแล้วที่หอสมุดกลาง
877 โฮมฟิตเนส 10 นาที ชเวซองโจ 2559 CHK SHELVES
876 The Functional Training Bible Guido Bruscia 2015 CHK SHELVES
875 Clinical Sports Nutrition Louise Burke, Vicki Deakin 2015 CHK SHELVES
874 CEO Strength Coach Ron McKeefery 2015 CHK SHELVES
873 The Routledge Handbook of Religions and Global Development Emma Tomalin 2014 CHK SHELVES
872 Freedom and Equality in a Liberal Democratic State J. Doomen 2014 ข้อมูลไม่ครบไม่ผ่านการพิจารณา
871 Fundamentals of Pain Medicine Dr. J.D. Hoppenfeld 2014 CHK SHELVES
870 Endocrine Pathology Peter M. Sadow 2015 CHK SHELVES
869 Pearls and Pitfalls in Neoplastic Dermatopathology Ophelia E. Dadzie 2016 CHK SHELVES
868 Atlas of Anatomy, 3rd ed Anne M Gilroy 2016 CHK SHELVES
867 Oral, Nasal and Pharyngeal Complaints: A Practical Guide Geoffrey Quail 2011 CHK SHELVES
866 Melanocytic Tumors of the Skin David E. Elder 2010 CHK SHELVES
865 Dermatology DDX Deck Thomas P. Habif 2012 CHK SHELVES
864 Oxford Textbook of Vertigo and Imbalance Adolfo Bronstein 2013 CHK SHELVES
863 Tumors of the Cervix, Vagina, and Vulva Robert J. Kurman 2010 CHK SHELVES
862 Joint Mobilization/Manipulation: Extremity and Spinal Techniques, 3e Susan L. Edmond 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัดพิจารณา
861 Introduction to chemicals from biomass James H Clark 2015 Download Fulltext
860 Hematology and Transfusion Medicine Board Review Made Simple Tony N. Talebi 2012 CHK SHELVES
859 Deskbound : Standing Up to a Sitting World Kelly Starrett 2016 CHK SHELVES
858 Placental Histopathological Manifestations and their Relevance to Foetal and Maternal Outcomes Asoka Dissanayake 2013 CHK SHELVES
857 Current Concepts in Gynecologic Pathology Robert Soslow 2011 CHK SHELVES
856 Understanding Bestiality and Zoophilia - Soft Cover Hani Miletski 2002 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
855 Vision and the Visual System Peter H. Schiller 2015 CHK SHELVES
854 Non-Neoplastic Pulmonary Pathology Sanjay Mukhopadhyay 2016 CHK SHELVES
853 Hematopathology George Fedoriw 2016 CHK SHELVES
852 WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissue The International Agency for Research on Cancer 2008 CHK SHELVES
851 Primary Care Medicine: Office Evaluation and Management of the Adult Patient Allan H. Goroll 2014 CHK SHELVES
850 Opera De Cribro John Friedlander, Henryk Iwaniec 2010 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
849 Pathology Informatics Anil V. Parwani 2015 CHK SHELVES