ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
319 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ :มุมมองในทัศนะทางรัฐศาสตร์ การเมืองและรัฐประศาสนศาสตร์ และกรณีศึกษาของไทย จุมพล หนิมพานิช 2011 CHE SHELVES
2 Atlas of Human Anatomy Mark Nielsen 2012 CHK SHELVES
3 สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3 (FUTURE CAREER FUTURE EDUCATION) วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 2012 CHK SHELVES
5 IMARKETING 10.0 :10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เขย่าโลก วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ และคณะ 2011 CHK SHELVES
6 คลินิกหุ้นมือใหม่ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2012 CHK SHELVES
8 ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง 3 เฉียนหลินเซิน 2011 CHK SHELVES
11 Staying Human During Residency Training Allan D. Peterkin 2012 CHK SHELVES
14 The Complete Book of Core Training Kurt, Brett, & Mike Brungardt 2006 CHK SHELVES
17 The Men's Health Diet: Stephen Perrine 2011 CHK SHELVES
18 The Men's Health Big Book of 15-Minute Workouts Selene Yeager 2011 CHK SHELVES
19 Yokai Attack!: The Japanese Monster Survival Guide Hiroko Yoda 2008 CHK SHELVES
20 The Mind's Eye Oliver Sacks 2011 CHK SHELVES
21 Synesthesia: A Union of the Senses Richard E. Cytowic 2002 CHK SHELVES
22 Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia Richard E. Cytowic, David M. Eagleman , Dmitri Nabokov 2011 CHK SHELVES
24 The Cerebellum: Brain for an Implicit Self Masao Ito 2011 CHK SHELVES
25 Consultations in Infectious Disease: A Case Based Approach to Diagnosis and Management Daniel Caplivski 2012 CHK SHELVES
27 นวนนิยายแปลชุด "รหัสลับหลังคาโลก เล่มที่ 1 - 10" Hema 2012 CHK SHELVES
30 Handbook of Pediatric Autopsy Pathology Enid Gilbert-Barness, Diane E. Debich-Spicer 2010 CHK SHELVES
32 Skin Care: Beyond the Basics Mark Lees 2011 CHK SHELVES
40 Do Due Diligence: Cutting Through The Crap in Network Marketin Greg Hartmann 2010 CHK SHELVES
41 Guerrilla Multilevel Marketing: Jay Levinson et al 2008 CHK SHELVES
42 Get Talking Chinese DK Publishing 2007 CHK SHELVES
51 How You Can Profit from Credit Cards Curtis E. Arnold 2008 CHK SHELVES
53 Routledge Handbook of Body Studies Bryan S. Turner 2012 CHK SHELVES
56 Track Geotechnology and Substructure Management J. Waters and E. Selig 1995 CHK SHELVES
58 Foundation Design: Principles and Practices 2nd Edition Donald P. Coduto 2000 CHK SHELVES
59 The Night Parade of One Hundred Demons: a Field Guide to Japanese Yokai Matthew Meyer 2012 CHK SHELVES
60 China's Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty Charles Benn 2004 CHK SHELVES
61 Modernist Cuisine: The Art and Science of Cooking Nathan Myhrvold 2012 CHK SHELVES
63 Abarat: Absolute Midnight Clive Barker 2012 CHK SHELVES