ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
108 Sleep Disorders, An Issue of Neurologic Clinics Bradley Vaughn MD 2012 อยู่ระหว่างสั่งซื้อ
1085 ตะลุยโจทย์ Reading 500 ข้อ ศุภวัฒน์ พุกเจริญ 2014 หอสมุดฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1122 Case-based atlas of medical microbes Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 2019 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อแทนห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
1118 Learning Innovation and the Future of Higher Education Joshua Kim & Edward Maloney 2020 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1119 Academia Next: The Futures of Higher Education Bryan Alexander 2020 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1120 Cognitive Behavior Therapy for Adolescents with Eating Disorders Riccardo Dalle Grave 2020 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1121 พลังแห่ง "เมื่อไหร่" : The Power of When Michael Breus 2563 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1140 ATOMIC HABITS เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น JAMES CLEAR 2563 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1083 WHO Classification of Breast Tumours. Fifth Edition WHO Classification of Tumours Editorial Board (Editor) 2019 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1101 Excipient Applications in Formulation Design and Drug Delivery Ajit S Narang and Sai H S. Boddu 2015 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
825 Dermatopathology Primer of Inflammatory Diseases Steven R. Feldman 2013 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
850 Opera De Cribro John Friedlander, Henryk Iwaniec 2010 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
947 ลำนำรักจันทราเคียงวารี ฉาง, เหลียน (Zhang Lian) 1885 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
963 Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra Jacob Klein 1968 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
998 Essentials of Health Care Finance 8th Edition William O. Cleverley (Author),‎ James O. Cleverley (Author) 2018 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
999 Essentials of Health Care Marketing 4th Edition Eric N. Berkowitz (Author) 2017 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1001 Managing Health Care Business Strategy 2nd Edition George B. Moseley III (Author) 2018 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1002 The Economics of Health and Health Care 8th Edition Sherman Folland (Author),‎ Allen C. Goodman (Author),‎ Miron Stano (Author) 2017 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1007 สุขภาพจิตชุมชน ชลธิชา แก้วอนุชิต 2018 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1011 เทคนิคโน้มน้าวใจด้วยการฟัง ไม่ใช่การพูด Yuka Tanimoto (ยุกะ ทะนิโมะโตะ) หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1012 Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า Hal Elrod (ฮัล เอลรอด) หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1016 Principles: Life and Work Ray Dalio 2017 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1017 Practical Skills in Biomolecular Science Prof Rob Reed, Dr Jonathan Weyers, David Holmes and Allan Jones 2016 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1018 This is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor Adam Kay 2017 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1047 Handbook of Research on Intrapreneurship and Organizational Sustainability in Smes Rafael Perez-Uribe and Carlos Salcedo-Perez and David Ocampo-Guzman หอสมุดฯ จัดซื้อ มีบริการแล้วที่ห้องสมุด
994 รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้าสำหรับคนไทย อารี สวัสดี 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1028 ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย โรเบิร์ต ไอ.ซัตตัน หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1035 คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python ณัฐวัตร คำภักดี 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1037 The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness Andy Puddicombe 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1045 Data Visualization A Guide to Visual Storytelling for Libraries Lauren Magnuson 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด