ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
619 The last fantasy return (10 เล่ม) แสงจันทร์ 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
782 Esuss fables จ่าพิชิต ขจัดพาลชน 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
939 Lippincott's Illustrated Reviews Biochemistry, 6th RICHARD A. HARVEY 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
956 จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ ฆอร์เฆ่ บูกาย 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
958 การสาธารณสุข:มิติจิตสังคมทางอาชีวอนามัยวัยทำงานยุคโลกาภิวัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
966 Textbook of Geriatric Dentistry, 3ed Poul Holm-Pedersen 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
967 Geriatric Dentistry: Caring for Our Aging Population Paula K. Friedman 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
969 The Oral-Systemic Health Connection: A Guide to Patient Care Michael Glick 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
971 Sinus Floor Elevation: Avoiding Pitfalls Using Cone-beam CT Yasuhiro Nosaka 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
977 Oral and Maxillofacial Surgery Review: A Study Guide Din Lam 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
978 Medical Emergencies in the Dental Office Stanley F. Malamed 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
980 Local and Regional Flaps in Head & Neck Reconstruction: A Practical Approach Rui Fernandes 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
983 Ferraro's Fundamentals of Maxillofacial Surgery Peter J. Taub 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1003 Te Linde's Operative Gynecology Eleventh Edition Howard W Jones III MD (Author),‎ John A Rock MD (Author) 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1026 Naked Statistics : Stripping the Dread from the Data Charles Whelan 2557 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1031 Big Data Series I : Introduction to a Big Data Project ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า ดร. อสมา กุลวานิชไชยนันท์ 2018 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1032 สิ่งประดิษฐ์พลิกโฉมโลก: นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อนาคต ดร. ปริญญ์ ปราชญานุพร,วาวไพลิน ช่อวิเชียร,นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์ 2010 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1036 การเขียนโปรแกรมภาษา Python พจน์ สง่ากอง,ปิยะ นากสงค์ 2018 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1041 Joint Mobilization/Manipulation James H Clark มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1043 Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM Sharon E. Straus MD, Paul Glasziou MRCGP FRACGP PhD, W. Scott Richardson MD, R. Brian Haynes MD 2018 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1050 Antibodies: A Laboratory Manual, Second edition Edward A. Greenfield 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1073 Principles : Life & Work Ray Dalio 2019 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1090 เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ Jame R. Doty, M.D. 2019 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1106 ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข = Elementary physics for medical and health science ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ และ ผศ. ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ 2550 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1125 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1131 คิด, เร็วและช้า : Thinking, Fast and Slow Daniel Kahneman ผู้แปล จารุจรรย์ คงมีสุข 2563 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
847 Readings in Chinese Culture Series (5 volumes) Qun Ao 2014 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
781 คู่มือฟิตหุ่นแปลงร่าง FITJUNCTIONS 2015 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
898 คู่มือฟิตหุ่นแปลงร่าง นัธพร ศิริรังสี 2014 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
901 เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็จะแซงหน้าคน 99% ได้แล้ว โคโนะ เอตาโร่ 2014 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด