ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
902 แค่ทำให้คนเก่งขึ้น 1% คุณก็จะทำงานน้อยลง 99%ค โคโนะ เอตาโร่ 2015 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
903 The Philadelphia Chromosome Jessica Wapner 2014 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
907 The Routledge Companion to Philosophy in Organization Studies Raza Mir 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
910 Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods Yvonne Salfinger and Mary Lou Tortorello 2015 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
912 วิศวกรรมไมโครเวฟ บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
913 The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage (Routledge Companions) Peter Davis 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
914 History, Heritage and Archaeology: An Introduction Andrew Pickering 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
923 Religion and Development in the Asia-Pacific: Sacred places as development spaces Matthew Clarke, Anna Halafoff 2017 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
929 Neoplastic Dermatopathology David S. Cassarino 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
938 ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ" อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
941 จอมเวทเทพ Excel ศิระ เอกบุตร 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
945 Challenging Southeast Asian Development: The shadow of success Jonathan Rigg 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
1070 Guidebook to Better Medical Writing Revised Edition Robert L. Iles Revised edition (December 2003) คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1071 The Complete Guide to Medical Writing 1st Edition Mark C. Stuart 2007 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1074 The International Handbook of Educational Research in the Asia-Pacific Region Editors: Keeves, J.P., Watanabe, Ryo (Eds.) 2003 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1075 การตลาด 4.0 (MARKETING 4.0) PHILIP KOTLER และคณะ 2560 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1114 Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders Christopher G. Fairburn 2008 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1132 Agatha Raisin: Hot to Trot M.C. Beaton 2020 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1133 Hiss and Hers: An Agatha Raisin mystery M.C. Beaton 2017 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1134 The Blood of an Englishman: An Agatha Raisin mystery M.C. Beaton 2015 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1135 Dishing the Dirt: An Agatha Raisin Mystery M.C. Beaton 2016 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1136 Agatha Raisin: Pushing Up Daisies M.C. Beaton 2017 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1137 Agatha Raisin and the Witches' Tree M.C. Beaton 2018 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1138 Agatha Raisin and the Dead Ringer M.C. Beaton 2019 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1139 Beating about the Bush: An Agatha Raisin Mystery M.C. Beaton 2020 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
806 The Sword of Summer (Magnus Chase and the Gods of Asgard #1) Rick Riordan 2015 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
820 GUARDIAN CROPORATION NEXT เล่ม1-2 เนบิวลา 2013 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
838 Swim Speed Series (3 vol/set) Sheila Taormina 2014 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
953 เล่ห์บรรพกาล ภาคอักษรปริศนา วรรณวรรธน์ 2017 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ
957 บิลลี่ มิลลิแกน ชาย 24 บุคลิก แดเนียล คีย์ส 2017 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ