ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
910 Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods Yvonne Salfinger and Mary Lou Tortorello 2015 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
912 วิศวกรรมไมโครเวฟ บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
913 The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage (Routledge Companions) Peter Davis 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
914 History, Heritage and Archaeology: An Introduction Andrew Pickering 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
923 Religion and Development in the Asia-Pacific: Sacred places as development spaces Matthew Clarke, Anna Halafoff 2017 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
929 Neoplastic Dermatopathology David S. Cassarino 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
938 ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ" อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
941 จอมเวทเทพ Excel ศิระ เอกบุตร 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
945 Challenging Southeast Asian Development: The shadow of success Jonathan Rigg 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
1070 Guidebook to Better Medical Writing Revised Edition Robert L. Iles Revised edition (December 2003) คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1071 The Complete Guide to Medical Writing 1st Edition Mark C. Stuart 2007 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1074 The International Handbook of Educational Research in the Asia-Pacific Region Editors: Keeves, J.P., Watanabe, Ryo (Eds.) 2003 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1075 การตลาด 4.0 (MARKETING 4.0) PHILIP KOTLER และคณะ 2560 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1114 Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders Christopher G. Fairburn 2008 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
806 The Sword of Summer (Magnus Chase and the Gods of Asgard #1) Rick Riordan 2015 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
820 GUARDIAN CROPORATION NEXT เล่ม1-2 เนบิวลา 2013 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
838 Swim Speed Series (3 vol/set) Sheila Taormina 2014 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
953 เล่ห์บรรพกาล ภาคอักษรปริศนา วรรณวรรธน์ 2017 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ
957 บิลลี่ มิลลิแกน ชาย 24 บุคลิก แดเนียล คีย์ส 2017 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ
794 The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige Burton Feldman 2001 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
795 Nobel Prize Winners: An H.W. Wilson Biographical Dictionary, Volume 1 Tyler Wasson, Gert H. Brieger 2009 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
785 Religion Religious Organisations and Development: Scrutinising religious perceptions and organisations (Development in Practice Books) Carole Rakodi 2013 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
889 p53: The Gene that Cracked the Cancer Code Sue Armstrong 2015 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
949 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง = Reinforced concrete design (Strenght design method : SDM) วินิต ช่อวิเชียร 2011 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจาณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ
872 Freedom and Equality in a Liberal Democratic State J. Doomen 2014 ข้อมูลไม่ครบไม่ผ่านการพิจารณา
800 Parkour Strength Training: Overcome Obstacles for Fun and Fitness Ryan Ford & Ben Musholt 2016 ไม่ผ่านการอนุมัติจัดซื้อ
569 บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน เล่ม 1-8 Nan Pai San Shu (หนานไพ่ซานซู) 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากหอสมุดกลาง
411 Hybrid Church in the City: Third Space Thinking Christopher Baker 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
412 Growing Civil Society: From Nonprofit Sector to Third Space Jon Van Til 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
413 Communicating in the Third Space Karin Ikas, Gerhard Wagner 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย