ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
794 The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige Burton Feldman 2001 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
795 Nobel Prize Winners: An H.W. Wilson Biographical Dictionary, Volume 1 Tyler Wasson, Gert H. Brieger 2009 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
785 Religion Religious Organisations and Development: Scrutinising religious perceptions and organisations (Development in Practice Books) Carole Rakodi 2013 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
889 p53: The Gene that Cracked the Cancer Code Sue Armstrong 2015 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
949 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง = Reinforced concrete design (Strenght design method : SDM) วินิต ช่อวิเชียร 2011 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจาณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ
872 Freedom and Equality in a Liberal Democratic State J. Doomen 2014 ข้อมูลไม่ครบไม่ผ่านการพิจารณา
800 Parkour Strength Training: Overcome Obstacles for Fun and Fitness Ryan Ford & Ben Musholt 2016 ไม่ผ่านการอนุมัติจัดซื้อ
569 บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน เล่ม 1-8 Nan Pai San Shu (หนานไพ่ซานซู) 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากหอสมุดกลาง
411 Hybrid Church in the City: Third Space Thinking Christopher Baker 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
412 Growing Civil Society: From Nonprofit Sector to Third Space Jon Van Til 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
413 Communicating in the Third Space Karin Ikas, Gerhard Wagner 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
439 Language Processing and Second Language Development Manfred Pienemann 1998 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
576 The Anthropology of Space and Place: Locating Culture Setha M. Low (Editor), Denise Lawrence-Zúñiga (Editor) 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
98 Characterization of Porous Materials and Powders: Surface Area, Pore Size and Density Lowell, Shields, Thomas and Thommes 2004 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
201 Born to be หมอ 2 นายแพทย์ติยะ ช้างไผ่ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
214 Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity Sean Carroll 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
286 Quick Compendium of Cytopathology Walid E. Khalbuss , Sara E. Monaco 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดศิริราช
553 Islam in Modern Thailand Rajeswary Ampalavanar Brown 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดศาสนศึกษา
69 Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever, 2nd Edition Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever, 2nd Edition 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
197 born to be หมออนามัย นภดล ทองอร่าม 2010 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
198 ยกชุด : Why? ซีรี่ย์ 2 ชุด12 เล่ม ............................ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
199 ยกชุด : การ์ตูนความรู้ WHY ซีรีย์ ชุด1 มี 10 เล่ม ....................... 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
204 การ์ตูน กบนอกกะลา เล่ม 73 ตอนเปลี่ยนอวัยวะ ภารกิจเปลี่ยนชีวิต วนิดา นิรมร 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
215 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษปริญญาโท : English Test for Master Degree จันทนี บัวชุม 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
586 LARGE (C>=24) POLYCYCLIC AROMATICHYDROCARBONS: CHEMISTRY AND ANALYSIS (HC) FETZER, J.C. 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
917 เทคนิคเนื้อเยื่อพืช รศ.ดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี 2008 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
44 Learning Chinese The Easy Way Level 1 Sam Song 2011 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
288 Fetal Therapy: Scientific Basis and Critical Appraisal of Clinical Benefits Mark D. Kilby, et al. 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
346 Quantum Mechanics: The Theoretical Minimum Leonard Susskind (Author), Art Friedman (Author) 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
540 Color Atlas of Differential Diagnosis in Dermatopathology Loren E Clarke 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์