ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
439 Language Processing and Second Language Development Manfred Pienemann 1998 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
576 The Anthropology of Space and Place: Locating Culture Setha M. Low (Editor), Denise Lawrence-Zúñiga (Editor) 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
98 Characterization of Porous Materials and Powders: Surface Area, Pore Size and Density Lowell, Shields, Thomas and Thommes 2004 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
201 Born to be หมอ 2 นายแพทย์ติยะ ช้างไผ่ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
214 Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity Sean Carroll 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
286 Quick Compendium of Cytopathology Walid E. Khalbuss , Sara E. Monaco 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดศิริราช
553 Islam in Modern Thailand Rajeswary Ampalavanar Brown 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดศาสนศึกษา
69 Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever, 2nd Edition Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever, 2nd Edition 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
197 born to be หมออนามัย นภดล ทองอร่าม 2010 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
198 ยกชุด : Why? ซีรี่ย์ 2 ชุด12 เล่ม ............................ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
199 ยกชุด : การ์ตูนความรู้ WHY ซีรีย์ ชุด1 มี 10 เล่ม ....................... 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
204 การ์ตูน กบนอกกะลา เล่ม 73 ตอนเปลี่ยนอวัยวะ ภารกิจเปลี่ยนชีวิต วนิดา นิรมร 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
215 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษปริญญาโท : English Test for Master Degree จันทนี บัวชุม 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
586 LARGE (C>=24) POLYCYCLIC AROMATICHYDROCARBONS: CHEMISTRY AND ANALYSIS (HC) FETZER, J.C. 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
917 เทคนิคเนื้อเยื่อพืช รศ.ดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี 2008 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
44 Learning Chinese The Easy Way Level 1 Sam Song 2011 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
288 Fetal Therapy: Scientific Basis and Critical Appraisal of Clinical Benefits Mark D. Kilby, et al. 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
346 Quantum Mechanics: The Theoretical Minimum Leonard Susskind (Author), Art Friedman (Author) 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
540 Color Atlas of Differential Diagnosis in Dermatopathology Loren E Clarke 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
862 Joint Mobilization/Manipulation: Extremity and Spinal Techniques, 3e Susan L. Edmond 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัดพิจารณา
449 Cardiovascular Physiology Mosby Physiology Monograph Series Matthew N. Levy 2007 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
450 The Kawa Model: Culturally Relevant Occupational Therapy Michael Iwama; Charles Christiansen; M. Carolyn Baum 2006 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
451 PTEXAM: The Complete Study Guide Scott M. Giles 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
456 Psychosocial Occupational Therapy : An Evolving Practice (3RD) Cara, Elizabeth, Ph.D., Macrae, Anne 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
189 กว่าจะเป็นเภสัชกร ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
534 Calorimetry: Fundamentals, Instrumentation and Applications Stefan Mathias Sarge, Gunther W. H. Hohne, Wolfgang Hemminger 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
840 ลูกผู้ชาย ศรีบูรพา 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
880 Medicine Morning Report Rajkumar Dasgupta 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
881 Teaching Rounds Navin Kumar 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
883 Current Concepts in Hematopathology Robert Paul Hasserjian 2011 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ