ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
883 Current Concepts in Hematopathology Robert Paul Hasserjian 2011 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
884 Current Concepts in Surgical Pathology of the Pancreas Volkan Adsay 2011 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
887 Motivational Interviewing in Nutrition and Fitness Dawn Clifford PhD, Laura Curtis MS RD 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
888 The Telomerase Revolution Michael Fossel 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
892 The Ultimate Emergency Medicine Guide Sajid Khan 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
896 Essentials Of Medical Genetics For Health Professionals Laura M. Gunder McClary 2010 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
897 The Survival Doctor's Complete Handbook James Hubbard 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
900 แค่บ่นน้อยลง ...วันละนิด ชีวิตจะเปลี่ยน ...มหาศาล Will Bowen 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
908 Analytical Separation Science, 5 Volume Set 1st Edition Jared Anderson, Alain Berthod, Veronica Pino, Apryll M. Stalcup 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
909 UNESCO on the Ground: Local Perspectives on Intangible Cultural Heritage (Encounters: Explorations in Folklore and Ethnomusicology) Michael Dylan Foster 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
915 เพียงหนึ่งใจ เซินไป๋เซ่อ 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
916 In the Self's Place Jean-Luc Marion 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
935 Operation Management Jay Heizer and Barry Render 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
948 Basic Physics: A Self-Teaching Guide, 2nd Edition Karl F. Kuhn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
950 Absolute, Ultimate Guide to Principles of Biochemistry Study Guide an Marcy Osgood, Karen Ocorr 2017 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
951 บุปผาสีชาด ภาค 2 เล่ม 1และ 2 ปิงหลันชา 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
952 The Parkour Roadmap Max Henry 2017 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
1000 Delivering Health Care in America: A Systems Approach 6th Edition Leiyu Shi (Author),‎ Douglas A. Singh (Author) 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
1005 The Fourth Industrial Revolution Klaus Schwab 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
725 Bigger Leaner Stronger, 2nd ed. Michael Matthews 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
792 A Century of Nobel Prize Recipients: Chemistry, Physics, and Medicine Francis Leroy 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
793 Neighbouring Nobel: The History of Thirteen Danish Nobel Prizes Henry Nielsen, Keld Nielsen 2001 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
803 Everyday story ภูมิชาย บุญสินสุข 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
807 A Court of Thorns and Roses (A Court of Thorns and Roses #1) Sarah J. Maas 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
841 ITALIAN GRAMMAR PRACTICE Remo Nannetti 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
845 Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe Benjamin Alire Sáenz 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
846 Carry On Rainbow Rowell 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
882 Free+Style: Maximize Sport and Life Performance with Four Basic Movements Carl Paoli 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
911 Mobile Technologies for Activity-Travel Data Collection and Analysis Soora Rasouli and Harry Timmermans 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
932 Existential-phenomenological Alternatives for Psychology Ronald S. Valle & Mark King 1979 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก