ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
773 Netters Anatomy Coloring Book: with Student Consult Access John T. Hansen PhD 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาให้จัดซื้อ
15 Origami 5: Fifth International Meeting of Origami Science, Mathematics, and Education Patsy Wang-Iverson 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
16 Origami Design Secrets: Mathematical Methods for an Ancient Art Robert J. Lang 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
46 Secret History of Empress Wu Zetian (Chinese Edition) cui xu 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
55 The Ultimate Guide to Network Marketing Joe Rubino 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
62 I Wish I Worked There!: A Look Inside the Most Creative Spaces in Business Kursty Groves 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
86 The last fantasy return เล่ม 1 ถึง 9 แสงจันทร์ 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
121 Nordstrom Guide to Men's Everyday Dressing tom Julian 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
122 Metrosexual Code xiao P lao shi 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
126 Poolside Mark Henderson 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
144 The Court of the Lion Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1990 ไม่ผ่านการพิจารณา
146 คู่มือเซตคอมพิวเตอร์ภาษาจีน วีระชาติ วงศ์สัจจา 2552 ไม่ผ่านการพิจารณา
147 BONK: THE CURIOUS COUPLING OF SCIENCE AND SEX MARY ROACH 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
148 มองมุมกลับ สลับสูตรความเชื่อ JULES GODDARD และคณะ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
149 พ่อรวยสอนลูก รวยทรัพย์ รวยสุข (RICH BROTHER RICH SISTER) ROBERT KIYOSAKI และคณะ 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
150 จารึก เรื่องอัศจรรย์ คนยุคปัจจุบัน(ไม่)เคยรู้ ภควัต ฟูสกุลธรรม 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
151 ราชินีองค์สุดท้าย CAROLLY ERICKSON 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
152 รู้กฎหมาย รักษาสิทธิ(ฉบับใหม่) รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
153 เลิกขมวดคิ้วซะ เพราะคุณคืออัจฉริยะนักแก้ปัญหา KENSUKE WATANABE 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
154 THE AUTOMATIC MILLIONAIRE DAVID BACH 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
155 คู่มือ Word 2010 ฉบับสมบูรณ์ ดวงพร เกี๋ยงคำ 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
177 etched in stones Dimitri Eann 2000 ไม่ผ่านการพิจารณา
212 Next Station... Taiwan ภัทร์ สิทธิการิยกุล 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
235 e-book on Experimental Stress Analysis Prof. K. Ramesh 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
249 ผู้หญิงลดได้ ผู้ชายลดดี วรต มโนสิทธิศักดิ์ 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
258 Fundamentals of Biomedical Science Series 1.Andrew Blann/ 2.Nessar Ahmed/ 3.Behdad Shambayati/ 4.Michael Ford/ 5.Angela Hall/ 6.Hedley Glencross 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
259 Disease: The Extraordinary Stories Behind History's Deadliest Killers Mary Dobson 2008 ไม่ผ่านการพิจารณา
260 Clinical Radiology Made Ridiculously Simple Hugue Ouellette 2006 ไม่ผ่านการพิจารณา
261 Clinical Cardiology Made Ridiculously Simple Michael Chizner 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
262 Ophthalmology Made Ridiculously Simple Stephen Goldberg, William Trattler 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา