ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
461 คัมภีร์สุขภาพ ซานจีฟ โชปรา 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
462 คู่มือบริหารเงิน เล่ม1 และ 2 ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
463 Math Girls (3 vol set) Hiroshi Yuki, et al. 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
467 3 Weeks Only for Greatest Abs ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
472 ฮ่องเต้หญิงบูเช็กเทียน หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์จีน บุญศักดิ์ แสงระวี 2549 ไม่ผ่านการพิจารณา
478 ไขรหัสรวยด้วยจิตหยั่งรู้ / ไขรหัสลับ ขุมทรัพย์เงินล้าน สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
487 Sport Performance Serie: 1.Developing Speed 2.Developing Agility and Quickness National Strength & Conditioning Association 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
490 The Mythical Creatures Bible Brenda Rosen 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
491 The Book of Legendary Lands Umberto Eco 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
492 Mythical Beasts of Japan Koichi Yumoto 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
494 ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน T. Harv Eker 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
496 สร้างทีมให้ชนะ : Team Code of Honor แบลร์ ซิงเกอร์ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
497 บันทึกลับ เซียนหุ้น Edwin Lefevre 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
498 คู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้น Online อัครพงศ์ ขวงธนะชัย 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
499 พ่อรวยสอนลูก : รวยทรัพย์ รวยสุข Robert T. Kiyosaki, Emi T. Kiyosaki 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
511 Close-Up Book Set; 1.The Human Body, 2.Cosmos, 3.The Natural World 1.John Clancy, 2.3.Giles Sparrow 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
512 Snapshots in Obstetrics & Gynaecology Richa Saxena 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
513 Evidence Based Color Atlas of Obstetrics & Gynecology Richa Saxena 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
514 Fine Needle Aspiration Cytology: Interpretation and Diagnostic Difficulties Pranab Dey 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
515 Diagnostic Cytology Pranab Dey 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
516 Atlas of Fine Needle Aspiration Cytology Lester J Layfield 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
517 Pediatric and Perinatal Autopsy Manual Cohen 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
518 Why Didn't They Teach Me This in School? Cary Siegel 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
524 Embryos under the Microscope: The Diverging Meanings of Life Jane Maienschein 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
525 Kusudama Origami Ekaterina Lukasheva 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
526 Origami Master Class Flowers Marcio Noguchi 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
533 Introduction to Rock Mechanics Richard E. Goodman 1989 ไม่ผ่านการพิจารณา
547 Shikitari ส่องวิถีพิธีญี่ปุ่น ฮารุฮิโตะ ทสึชิยะ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
549 เก่งคีย์อีเมลญี่ปุ่น อากิโกะ ยานะ / ริเอะ โอกิ / ยูกะ โคมัทสึ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
551 Bone and Soft Tissue Tumours: A Multidisciplinary Review With Case Presentations Therese J. Bocklage 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา