ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
552 คิดแบบภาววิทย์ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
556 The Year 1 Challenge for Men Michael Matthews 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
557 Beyond Bigger Leaner Stronger Michael Matthews 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
558 Ultimate Push-ups for the Awesome Physique John e. Peterson 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
560 Aesthetics Exposed: Mastering Skin Care in a Medical Setting and Beyond Terri A. Wojak 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
563 ตี๋เหรินเจี๋ย ตุลาการสะท้านแผ่นดิน เล่ม1-3 Robert Van Gulik 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
564 Free+Style: Maximize Sport and Life Performance with Four Basic Movements Carl Paoli 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
566 Language Function: An Introduction to Pragmatic Assessment and Intervention for Higher Order Thinking and Better Literacy Ellyn Lucas Arwood 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
579 GAME OF THRONES, A: THE STORY CONTINUES: THE COMPLETE BOX SET OF ALL 6 BOOKS MARTIN, GEORGE R.R. 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
580 Cytopathology Review Fan Fang 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
582 Fundamentals of Biomedical Science [Medical Microbiology, Haematology, Immunology] Michael Ford/ Andrew Blann/ Angela Hall 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
583 The Maze Runner Series James Dashner 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
584 Hiiro no Kakera official book B's Log 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
587 Tumors of the Adrenal Glands and Extraadrenal Paraganglia Ernest E. Lack 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
590 Inflammatory Disorders of the Skin George F. Murphy 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
591 สอนให้แม่น เรขาคณิต เล่ม 1-2 Tadahiko Hoshida 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
592 สอนให้เก่งและอยากเรียนคณิตศาสตร์ OKABE Tsuneharu 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
595 Oxford Textbook of Neuromuscular Disorders David Hilton-Jones 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
596 Atlas of Differential Diagnosis in Neoplastic Hematopathology Wojciech Gorczyca 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
597 MEN SKIN CARE: คู่มือดูแลผิวสำหรับผู้ชาย ณัฐวุฒิ สาชลสวัสดิ์วงศ์ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
599 ออมในหุ้น ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
604 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
605 รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคำสั่งศาลปกครอง บรรเจิด สิงคะเนติ 2003 ไม่ผ่านการพิจารณา
606 รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม คณิต ณ นคร 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
608 สิทธิขั้นพื้นฐานกับสถาบันตุลาการ การตีความรัฐธรรมนูญแบบโครงสร้างนิยม วิชัย วิวิตเสวี, ดร.ชุมพิชา วิวิตเสวี, สาทิส มโนภินิเวศ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
609 ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชน ปรีดี พนมยงค์ 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
610 65 ปี เกียรติขจร เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
611 การแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนจักร : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน อานนท์ มาเม้า 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
612 คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
613 คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา