ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
202 ได้เวลาเที่ยวไต้หวัน อดิศักดิ์ จันทร์ดวง 2013 ส่งห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีพิจารณา
1089 CelloMind - Intonation and Technique Hans Jorgen Jensen 2018 ส่งต่อห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พิจารณาการจัดซื้อ
1116 EP15-A3: User Verification Of Precision And Estimation Of Bias; Approved Guideline - Third Edition Clinical Laboratory Standards Institute 2014 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1117 Mechanisms of Clinical Signs 3rd Edition Mark Dennis, William Bowen, Lucy Cho 2019 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1114 Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders Christopher G. Fairburn 2008 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1118 Learning Innovation and the Future of Higher Education Joshua Kim & Edward Maloney 2020 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1119 Academia Next: The Futures of Higher Education Bryan Alexander 2020 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1059 Parents And The Dynamics Of Child Rearing George W Holden 2019 ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
984 Antibiotics and Antiseptics in Periodontal Therapy Alexandrina L Dumitrescu 2011 รอตรวจสอบการ Download Fulltext เนื่องจากกำลังปรับปรุงข้อมูล
1019 Hoffbrand's Essential Haematology A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss 2015 มีบริการแล้วที่ห้องสมุด
542 Biopsy Interpretation of the Breast Stuart J Schnitt 2012 มีให้บริการปี 2009
842 The Second Sex Simone de Beauvior 2014 มีให้บริการที่ห้องสมุด...
878 ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1-2 เหวย์ ซิ่วอิง 2559 มีให้บริการแล้วที่หอสมุดกลาง
338 The Last Fantasy : The Origin เล่ม 1-6 แสงจันทร์ 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
918 หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี 2006 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
920 การปรับปรุงพันธุ์พืช ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ 2010 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
919 พจนานุกรมปฐพีวิทยา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา 2008 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
921 ปฐพีวิทยา นิยม บุญพิคำ 2003 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
922 การสำรวจดิน ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2006 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1 McKee's Pathology of the Skin (2 volume set) J. Eduardo Calonje 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
4 THE TOP JOB SECRET อาชีพเงินล้าน ที่คนไทยยังไม่รู้จัก พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
7 ความลับของจิ๋นซีฮ่องเต้ หลี่ไคหยวน 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
9 Thoracic Pathology Aliya Husain MD 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
10 Rosai and Ackerman's Surgical Pathology (2 vol./set) Juan Rosai MD 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
13 The Eye: Basic Sciences in Practice John V. Forrester 2002 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
23 Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine (2 Vol/Set) Lowell Goldsmith 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
26 Atlas of Clinical Neurology Roger N. Rosenberg 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
28 เงิน : เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน มณฑานี ตันติสุข 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
37 Bacteria: The Benign, the Bad, and the Beautiful Trudy M. Wassenaar 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
38 The Art & Science of Cytopathology Richard Mac DeMay 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...