ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1042 Digital Image Processing Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods 2017 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ดำเนินการจัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างรอตัวเล่ม
356 100 Journeys for the Spirit Pico Iyer 2010 CHK SHELVES
718 100 No-Equipment Workouts Neila Rey 2013 CHK SHELVES
879 100 No-Equipment Workouts (และ Pocket Workouts) Neila Rey 2015 CHK SHELVES
797 101 Great Science Experiments Neil Ardley 2014 CHK SHELVES
628 118 ธาตุเคมี Katsuhiro Saito 2013 CHK SHELVES
1034 18 เคล็ดลับเปลี่ยนการบริการในโรงพยาบาลให้ WOW!! (PDF) ขวัญใจ วงศ์ช่วย ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
467 3 Weeks Only for Greatest Abs ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
365 30 วันรวยด้วยรายได้ที่ไม่ต้องทำงาน ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ 2013 CHK SHELVES
1010 360 CONCEPTS IN BIOLOGY PART 1 (สรุปชีววิทยา สำหรับนักเรียน ม.ปลาย) เทพชัย โชติมณี 2560 ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
460 5 นาที ฟิตหุ่นเฟิร์ม เสริมหุ่นเป๊ะ ชเว ซองโจ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
899 5 นาที ฟิตหุ่นเฟิร์ม เสริมหุ่นเป๊ะ ชเวซองโจ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
364 50 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า EDMUND CONWAY 2013 CHK SHELVES
301 500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1 ชัชพล เกียรติขจรธาดา, น.พ. 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
600 500 ล้านปีของความรัก เล่ม 2 ชัชพล เกียรติขจรธาดา 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
366 52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ Daniel Coyle 2013 CHK SHELVES
610 65 ปี เกียรติขจร เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
382 7 เทคนิค ฟันกำไร หุ้นเดย์เทรด พีร์ บุญชนะวิวัฒน์ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
750 77 เรื่องไม่คาดคิด ในโลกคณิตศาสตร์ บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 2014 CHK SHELVES
622 90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต Mitsuaki Yokoyama 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
792 A Century of Nobel Prize Recipients: Chemistry, Physics, and Medicine Francis Leroy 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
807 A Court of Thorns and Roses (A Court of Thorns and Roses #1) Sarah J. Maas 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
554 A manual for wildlife radio tagging Robert Kenward 2001 Download Fulltext
706 A Photographic Atlas for the Anatomy and Physiology Laboratory Kent M. Van De Graaff 2011 CHK SHELVES
707 A Systematic Approach to Dermatopathology: A Color Atlas Fred F. Soeprono 2012 CHK SHELVES
641 A Visual Analogy Guide to Human Anatomy and Physiology Paul A. Krieger 2013 CHK SHELVES
63 Abarat: Absolute Midnight Clive Barker 2012 CHK SHELVES
950 Absolute, Ultimate Guide to Principles of Biochemistry Study Guide an Marcy Osgood, Karen Ocorr 2017 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
829 Accepting Difference Amineh Ahmed Hoti 2015 CHK SHELVES
830 ACE 2015 - Issue 12 A & B Booklet American Society of Anesthesiologist 2015 หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ