ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1034 18 เคล็ดลับเปลี่ยนการบริการในโรงพยาบาลให้ WOW!! (PDF) ขวัญใจ วงศ์ช่วย ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1103 12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต : 12 Rules For Life Jordan B. Peterson (จอร์แดน บี ปีเตอร์สัน) 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
628 118 ธาตุเคมี Katsuhiro Saito 2013 CHK SHELVES
797 101 Great Science Experiments Neil Ardley 2014 CHK SHELVES
879 100 No-Equipment Workouts (และ Pocket Workouts) Neila Rey 2015 CHK SHELVES
718 100 No-Equipment Workouts Neila Rey 2013 CHK SHELVES
356 100 Journeys for the Spirit Pico Iyer 2010 CHK SHELVES
1042 Digital Image Processing Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods 2017 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด