ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
685 คู่มือบริหารเงิน เล่ม1-2 ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ 2011 CHK SHELVES ล.1-2
462 คู่มือบริหารเงิน เล่ม1 และ 2 ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
498 คู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้น Online อัครพงศ์ ขวงธนะชัย 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
1093 คู่มือเตรียมสอบ HSK speaking test (HSKK) 北京语言大学 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
146 คู่มือเซตคอมพิวเตอร์ภาษาจีน วีระชาติ วงศ์สัจจา 2552 ไม่ผ่านการพิจารณา
1035 คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python ณัฐวัตร คำภักดี 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
155 คู่มือ Word 2010 ฉบับสมบูรณ์ ดวงพร เกี๋ยงคำ 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
156 คู่มือ Start Windows 8 ดวงพร เกี๋ยงคำ 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
415 คู่แค้นของเอลิซาเบธที่ 1 Carolly Erickson 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
1084 คิมจียอง เกิดปี 82 โชนัมจู 2562 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
561 คินดะอิจิยอดนักสืบ เล่ม 26-29 Seishi Yokomizo 2014 CHK SHELVES
570 คิดรอบบ้าน ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2014 CHK SHELVES
601 คิดจะไปดวงจันทร์ อย่าหยุดแค่ปากซอย รวิศ หาญอุตสาหะ 2014 CHK SHELVES
552 คิดแบบภาววิทย์ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
613 คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
612 คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
802 คำนี้ดี ภูมิชาย บุญสินสุข 2014 CHK SHELVES
419 คำจีนสยาม :ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน วรศักดิ์ มหัทธโนบล 2012 CHK SHELVES
393 คัมภีร์หุ้นห่านทองคำ เล่ม 1-6 เทพ รุ่งธนาภิรมย์ 2012 CHK SHELVES
461 คัมภีร์สุขภาพ ซานจีฟ โชปรา 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
568 คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า = The intelligent investor Benjamin Graham ; พรชัย รัตนนนทชัยสุข แปลและเรียบเรียง 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
1048 คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Bryan A. Garner 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
839 คังซี จอมจักรพรรดิต้าชิง เล่ม 3-4 เอ้อเยว่เหอ 2558 CHK SHELVES
758 คังซี จอมจักรพรรดิต้าชิง เล่ม 3 เอ้อเยว่เหอ 2015 CHK SHELVES
594 คังซี จอมจักรพรรดิต้าชิง 1, 2 เอ้อเยว่เหอ 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
369 ความสุขของกะทิ ตอน โลกใบเล็ก งามพรรณ เวชชาชีวะ 2010 CHK SHELVES
7 ความลับของจิ๋นซีฮ่องเต้ หลี่ไคหยวน 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
399 ความลับแห่งคาสโนวา www.siamcasanova.com 2013 CHK SHELVES
780 ความลับเศรษฐี TONY NONAKA 2015 CHK SHELVES
6 คลินิกหุ้นมือใหม่ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2012 CHK SHELVES