ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1011 เทคนิคโน้มน้าวใจด้วยการฟัง ไม่ใช่การพูด Yuka Tanimoto (ยุกะ ทะนิโมะโตะ) หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1012 Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า Hal Elrod (ฮัล เอลรอด) หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1028 ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย โรเบิร์ต ไอ.ซัตตัน หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1034 18 เคล็ดลับเปลี่ยนการบริการในโรงพยาบาลให้ WOW!! (PDF) ขวัญใจ วงศ์ช่วย ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1041 Joint Mobilization/Manipulation James H Clark มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1046 Intrapreneuring in Action: A Handbook for Business Innovation Gifford Pinchot and Ron Pellman Download Fulltext
1047 Handbook of Research on Intrapreneurship and Organizational Sustainability in Smes Rafael Perez-Uribe and Carlos Salcedo-Perez and David Ocampo-Guzman หอสมุดฯ จัดซื้อ มีบริการแล้วที่ห้องสมุด
1008 Silent Sales Machine Jim Cockrum 11-Aug-17 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
947 ลำนำรักจันทราเคียงวารี ฉาง, เหลียน (Zhang Lian) 1885 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
955 The Successful Match 2017 : Rules for Success in the Residency Match Rajani Katta 1905 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดซื้อ
963 Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra Jacob Klein 1968 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
932 Existential-phenomenological Alternatives for Psychology Ronald S. Valle & Mark King 1979 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
447 The conformation of biological macromolecules Cantor and Paul R. Schimmel 1980 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
533 Introduction to Rock Mechanics Richard E. Goodman 1989 ไม่ผ่านการพิจารณา
144 The Court of the Lion Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1990 ไม่ผ่านการพิจารณา
145 Deception: A Novel of Mystery and Madness in Ancient China Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1994 out of print
893 How to be a more successful language learner Joan Rubin & Irene Thompson 1994 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
56 Track Geotechnology and Substructure Management J. Waters and E. Selig 1995 CHK SHELVES
344 Sexual Homicide: Patterns and Motives Ressler, Robert K. 1995 ไม่ผ่านการพิจารณา
273 Leading an Inspired Life Jim Rohn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณา
948 Basic Physics: A Self-Teaching Guide, 2nd Edition Karl F. Kuhn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
1005 The Fourth Industrial Revolution Klaus Schwab 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
296 Relearning to See: Improve Your Eyesight Naturally Thomas Quackenbush 1997 CHK SHELVES
672 Pathology of Infectious Diseases (2Vol/Set) Daniel H Connor 1997 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
142 Empress of China: Wu Ze Tian Cheng-An Chiang (Author), Xu De Yuan (Illustrator) 1998 CHK SHELVES
297 Health and Environmental Risk Analysis: Fundamentals With Applications Joseph F. Louvar, B. Diane Louvar 1998 ไม่ผ่านการพิจารณา
439 Language Processing and Second Language Development Manfred Pienemann 1998 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
651 Practical Atlas of Pseudomalignancy Salam Z. Al-Sam 1998 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
940 Libretti of Mozart's Completed Operas, Vol. 2 Nico Castel 1998 ห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อนุมัติการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1025 Operative Techniques in Gynecologic Surgery Tommaso Falcone 1st ed โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง