ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
729 Choose yourself นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี 2558 CHK SHELVES
731 MASTERMIND: HOW TO THINK LIKE SHERLOCK HOLMES มาเรีย คอนนิโควา 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
733 พันล้าน สร้างเองได้ ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา 2558 CHK SHELVES
763 PREPOSITION จำง่าย ใช้ได้ 450 สถานการณ์ โยษิตา สิทธิชล 2558 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
836 บิเบลีย บันทึกไขปริศนาแห่งร้านหนังสือ เล่ม 3 ตอน คุณชิโอริโกะกับสายสัมพันธ์ที่ไม่เลือนหาย เอน มิคามิ 2558 CHK SHELVES
839 คังซี จอมจักรพรรดิต้าชิง เล่ม 3-4 เอ้อเยว่เหอ 2558 CHK SHELVES
885 ก่อร่าง สร้างกาย จิรายุ ตันตระกูล 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
1026 Naked Statistics : Stripping the Dread from the Data Charles Whelan 2557 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1030 การจัดการนวัตกรรม : Innovation Management ดร. นพดล เหลืองภิรมย์ 2557 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1027 บันทึกคุณหญิงไอรีณ 1, 2 โสรยา 2555 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
146 คู่มือเซตคอมพิวเตอร์ภาษาจีน วีระชาติ วงศ์สัจจา 2552 ไม่ผ่านการพิจารณา
1033 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ 2552 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1106 ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข = Elementary physics for medical and health science ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ และ ผศ. ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ 2550 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
472 ฮ่องเต้หญิงบูเช็กเทียน หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์จีน บุญศักดิ์ แสงระวี 2549 ไม่ผ่านการพิจารณา
1100 Essentials of Pharmaceutical Analysis Akash, Muhammad Sajid Hamid, Rehman, Kanwal 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1103 12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต : 12 Rules For Life Jordan B. Peterson (จอร์แดน บี ปีเตอร์สัน) 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1105 Does Religion Make a Difference? Andreas Heuser, Jens Koehrsen 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1112 วิถีบันทึกแบบบูโจ ไรเดอร์ แคร์รอลล์ 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1118 Learning Innovation and the Future of Higher Education Joshua Kim & Edward Maloney 2020 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1119 Academia Next: The Futures of Higher Education Bryan Alexander 2020 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1120 Cognitive Behavior Therapy for Adolescents with Eating Disorders Riccardo Dalle Grave 2020 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1126 ดีไม่ดีอยู่ที่เรามอง วันนี้เจอนั่น 2020 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1048 คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Bryan A. Garner 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1059 Parents And The Dynamics Of Child Rearing George W Holden 2019 ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1073 Principles : Life & Work Ray Dalio 2019 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1078 Basic Fundamentals of Drug Delivery Rakesh K. Tekade 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1079 Drug Delivery Systems Rakesh Tekade 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1083 WHO Classification of Breast Tumours. Fifth Edition WHO Classification of Tumours Editorial Board (Editor) 2019 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1086 แด่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิต Mentalist DaiGo 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1090 เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ Jame R. Doty, M.D. 2019 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด