ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1098 INTERNCHEF บันทึกไม่ลับ ฉบับนักศึกษาวิชาอาหาร ชยานันท์ เมฆสุต 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1102 ไดโกะ สุดยอดนักจัดระเบียบ เสกชีวิตใหม่ให้คุณ Mentalist DaiGo (ไดโกะ) 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1110 Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating Christy Harrison 2019 ห้องสมุดสถาบันโภชนาการจัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1117 Mechanisms of Clinical Signs 3rd Edition Mark Dennis, William Bowen, Lucy Cho 2019 ส่งต่อห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1122 Case-based atlas of medical microbes Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University 2019 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อแทนห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
1108 Sick Enough : A Guide to the Medical Complications of Eating Disorders Gaudiani, Jennifer L., M.D. 2018/09 ห้องสมุดสถาบันโภชนาการจัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
962 Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine Rodney A. Rhoades and David R. Bell 2018 CHK SHELVES
998 Essentials of Health Care Finance 8th Edition William O. Cleverley (Author),‎ James O. Cleverley (Author) 2018 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1001 Managing Health Care Business Strategy 2nd Edition George B. Moseley III (Author) 2018 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1007 สุขภาพจิตชุมชน ชลธิชา แก้วอนุชิต 2018 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1022 Williams Obstetrics, 25th Edition F. Gary Cunningham (Author) 2018 หอสมุดศิริราช ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1023 Food and Public Health: A Practical Introduction Allison Karpyn 2018 ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคมจัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1024 Transnational Capital and Class Fractions: The Amsterdam School Perspective Reconsidered Bob Jessop and Henk Overbeek 2018 Download Fulltext
1031 Big Data Series I : Introduction to a Big Data Project ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า ดร. อสมา กุลวานิชไชยนันท์ 2018 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1035 คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python ณัฐวัตร คำภักดี 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1036 การเขียนโปรแกรมภาษา Python พจน์ สง่ากอง,ปิยะ นากสงค์ 2018 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1043 Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM Sharon E. Straus MD, Paul Glasziou MRCGP FRACGP PhD, W. Scott Richardson MD, R. Brian Haynes MD 2018 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1049 The Essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร John P. Kotter, Michael E. Porter 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1052 How to Be a Happy Academic A Guide to Being Effective in Research, Writing and Teaching Alexander Clark and Bailey Sousa 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1054 5 lb. Book of GRE Practice Problems: 1,800+ Practice Problems in Book and Online (Manhattan Prep 5 lb Series) Manhattan Prep 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1056 Mastering the Market Cycle Marks, Howard 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1069 Medical Writing: A Guide for Clinicians, Educators, and Researchers Robert B. B. Taylor 2018 Download Fulltext
1072 Diagnostic Pathology: Cytopathology Mody MD, Dina R. 2018 หอสมุดจัดซื้อแทนห้องสมุดโรงพยาบาลรามาธิบดี มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1080 Diagnostic Pathology: Cytopathology Dina R. Mody 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1089 CelloMind - Intonation and Technique Hans Jorgen Jensen 2018 ส่งต่อห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พิจารณาการจัดซื้อ
1096 Inner Speech: New Voices Peter Langland-Hassan, Agustin Vicente 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1099 Dosage Form Design Parameters Rakesh Tekade 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1107 The Intuitive Eating Workbook : 10 Principles for Nourishing a Healthy Relationship with Food Tribole, Evelyn / Resch, Elyse / Tylka, Tracy, Ph.D. (FRW) 2017/04 ห้องสมุดสถาบันโภชนการจัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
923 Religion and Development in the Asia-Pacific: Sacred places as development spaces Matthew Clarke, Anna Halafoff 2017 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
927 Modern Soft Tissue Pathology Markku Miettinen 2017 CHK SHELVES