ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
972 Salivary Gland Pathology: Diagnosis and Management Eric Carlson 2016 Download Fulltext
986 Cleft Lip and Palate Management: A Comprehensive Atlas George K. B. Sandor 2016 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
994 รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้าสำหรับคนไทย อารี สวัสดี 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
995 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2016 ห้องสมุดมีให้บริการแล้วบางเล่ม จึงไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
996 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2016 ห้องสมุดมีให้บริการแล้วบางเล่ม จึงไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
997 Materials Management with SAP® ERP: Functionality and Technical Configuration Martin Murray 2016 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ดำเนินการจัดซื้อ
1017 Practical Skills in Biomolecular Science Prof Rob Reed, Dr Jonathan Weyers, David Holmes and Allan Jones 2016 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
1037 The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness Andy Puddicombe 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1045 Data Visualization A Guide to Visual Storytelling for Libraries Lauren Magnuson 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
527 Asian Skin Chua Sze Hon 2015 CHK SHELVES
531 Lymph Node and Spleen Cytohistology Andrew S. Field 2015 CHK SHELVES
636 Modern Techniques for Pathogen Detection Jurgen Popp, Michael Bauer 2015 Download Fulltext
637 Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution Francis Fukuyama 2015 CHK SHELVES
638 ทุติยอสูร อลินา 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
639 If the Universe Is Teeming with Aliens WHERE IS EVERYBODY Fifty Solutions to the Fermi Paradox and the Problem of Extraterrestrial Life Stephen Web 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
640 Anatomy: A Photographic Atlas Johannes W. Rohen 2015 CHK SHELVES
642 Essentials of Surgical Pediatric Pathology Marta C. Cohen 2015 CHK SHELVES
643 Differential Diagnosis in Cytopathology Paolo Gattuso 2015 CHK SHELVES
648 The Brain Atlas: A Visual Guide to the Human Central Nervous System Thomas A. Woolsey 2015 CHK SHELVES
653 Gynecologic and Obstetric Pathology Christopher P. Crum 2015 CHK SHELVES
654 ชีวประวัติ แจ็ค หม่า มีชีวิตอยู่เพื่อสะท้านโลก (JACK MA BIOGRAPHY) หลองซื่ออิง และคณะ 2015 CHK SHELVES
655 สร้างล้านแรกต้องแหกกฎ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 2015 CHK SHELVES
657 วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก inGenius พรรณี ชูจิรวงศ์ 2015 CHK SHELVES
658 เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น Malcolm Gladwel 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
659 ทำงานออฟฟิศให้เป็นธุรกิจร้อยล้าน พูม ชินโชติกร 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
667 Narcotic Plants William A. Emboden 2015 ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
671 มหัศจรรย์ คลื่น ARC จับจังหวะหุ้นเทคนิค รู้สัญญาณฟันดืโฟลว อนันต์ ต้นธุวนิตย์ 2015 CHK SHELVES
674 Biopsy Interpretation of the Uterine Cervix and Corpus (2nd ed.) Anais Malpica 2015 CHK SHELVES
678 WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart International Agency for Research on Cancer 2015 CHK SHELVES
680 Cellular Pathology: an introduction to techniques and application D.J. Cook 2015 CHK SHELVES