ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
888 The Telomerase Revolution Michael Fossel 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
889 p53: The Gene that Cracked the Cancer Code Sue Armstrong 2015 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
902 แค่ทำให้คนเก่งขึ้น 1% คุณก็จะทำงานน้อยลง 99%ค โคโนะ เอตาโร่ 2015 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
909 UNESCO on the Ground: Local Perspectives on Intangible Cultural Heritage (Encounters: Explorations in Folklore and Ethnomusicology) Michael Dylan Foster 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
910 Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods Yvonne Salfinger and Mary Lou Tortorello 2015 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
911 Mobile Technologies for Activity-Travel Data Collection and Analysis Soora Rasouli and Harry Timmermans 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
935 Operation Management Jay Heizer and Barry Render 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
946 สตีเวน เจอร์ราร์ด : ตำนานตลอดกาลแห่งแอนฟิลด์ Steven Gerrard , Donald McRae 2015 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ ดำเนินการจัดซื้อ
965 The ADA Practical Guide to Substance Use Disorders and Safe Prescribing Michael O Neil 2015 Download Fulltext
966 Textbook of Geriatric Dentistry, 3ed Poul Holm-Pedersen 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
970 The Dentist's Quick Guide to Medical Conditions Mea A. Weinberg 2015 Download Fulltext
973 Reconstructive Oral and Maxillofacial Surgery Carlos Navarro Vila 2015 Download Fulltext
975 Pathology of the Maxillofacial Bones: A Guide to Diagnosis Pieter Slootweg 2015 Download Fulltext
976 Oral Sedation for Dental Procedures in Children Stephen Wilson 2015 Download Fulltext
977 Oral and Maxillofacial Surgery Review: A Study Guide Din Lam 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
978 Medical Emergencies in the Dental Office Stanley F. Malamed 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
979 McCracken's Removable Partial Prosthodontics Alan B. Carr 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
980 Local and Regional Flaps in Head & Neck Reconstruction: A Practical Approach Rui Fernandes 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
981 Horizontal Alveolar Ridge Augmentation in Implant Dentistry: A Surgical Manual Len Tolstunov 2015 Download Fulltext
982 Head, Neck, and Orofacial Infections: A Multidisciplinary Approach James R. Hupp 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
983 Ferraro's Fundamentals of Maxillofacial Surgery Peter J. Taub 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
985 Atlas of Temporomandibular Joint Surgery Peter D. Quinn 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
989 Fractures of the Facial Skeleton Michael Perry 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
1003 Te Linde's Operative Gynecology Eleventh Edition Howard W Jones III MD (Author),‎ John A Rock MD (Author) 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1019 Hoffbrand's Essential Haematology A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss 2015 มีบริการแล้วที่ห้องสมุด
1101 Excipient Applications in Formulation Design and Drug Delivery Ajit S Narang and Sai H S. Boddu 2015 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
69 Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever, 2nd Edition Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever, 2nd Edition 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
150 จารึก เรื่องอัศจรรย์ คนยุคปัจจุบัน(ไม่)เคยรู้ ภควัต ฟูสกุลธรรม 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
198 ยกชุด : Why? ซีรี่ย์ 2 ชุด12 เล่ม ............................ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
233 Physics for Scientists and Engineer with Modern Physics Raymond A. Serway and John J. Jewett 2014 CHK SHELVES