ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
211 The Art of the Japanese Sword: The Craft of Swordmaking and its Appreciation Yoshindo Yoshihara, Leon Kapp, Hiroko Kapp 2012 CHK SHELVES
212 Next Station... Taiwan ภัทร์ สิทธิการิยกุล 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
213 Einstein Gravity in a Nutshell A. Zee 2013 CHK SHELVES
214 Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity Sean Carroll 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
215 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษปริญญาโท : English Test for Master Degree จันทนี บัวชุม 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
216 Weird Life: The Search for Life That Is Very, Very Different from Our Own David Toomey 2013 CHK SHELVES
217 Wicked Bugs: The Louse That Conquered Napoleon's Army & Other Diabolical Insects Amy Stewart 2011 CHK SHELVES
218 Wicked Plants: The Weed That Killed Lincoln's Mother and Other Botanical Atrocities Amy Stewart 2009 CHK SHELVES
219 The Fruit Gardener's Bible Lewis Hill, Leonard Perry 2011 CHK SHELVES
220 Grow Fruit Alan Buckingham 2010 CHK SHELVES
221 การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ ภาค 1 (7 เล่ม) อัยย์ 2011 CHK SHELVES
222 การิน ปริศนาคดีอาถรรพน์ ภาค 2 (2 เล่ม) อัยย์ 2012 CHK SHELVES
223 MIDNIGHT OPERA โรงละครเที่ยงคืน ทรงศีล ทิวสมบุญ, ณัฐพล สุวรรณวงศ์ 2013 CHK SHELVES
224 เงินเดือนเป็นแสนก่อนอายุ 29 ไม่ยาก ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2013 CHK SHELVES
225 ทำซะที เทคนิคกำจัดอาการ "เดี๋ยว" Kume Nobuyuki (คุเมะ โนบุยูกิ) 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
226 นำเข้าส่งออก (ออนไลน์) ไม่ยาก คณิต นิมมาลัยรัตน์ 2012 CHK SHELVES
227 Handbook of Endometrial Pathology Debra S. Heller 2012 CHK SHELVES
228 Diagnostic Pathology: Endocrine Dr. Vania Nose et al. 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
229 Biology Peter Raven, George Johnson , Kenneth Mason , Jonathan Losos , Susan Singer 2013 CHK SHELVES
230 How Vision Works: The Physiological Mechanisms Behind What We See Nigel Daw 2012 CHK SHELVES
231 Oxford Textbook of Medicine: Infection David Warrell, Timothy M. Cox John Firth, Mili Estee Torok 2012 CHK SHELVES
232 Digital Photoelasticity Professor K. Ramesh 2000 CHK SHELVES
233 Physics for Scientists and Engineer with Modern Physics Raymond A. Serway and John J. Jewett 2014 CHK SHELVES
234 The Five People You Meet in Heaven Mitch Albom 2003 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
235 e-book on Experimental Stress Analysis Prof. K. Ramesh 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
236 Action English : เน้นท่าทาง ไม่เน้นท่องศัพท์ Hwang Seoung-Hwan , Jerry Kwon 2013 CHK SHELVES
237 The Rough Guide to Men's Health Lloyd Bradley 2012 สำนักพิมพ์แจ้ง Out of stock
238 Gems of Geometry John Barnes 2012 Download Fulltext
239 The Manga Guide to Electricity Kazuhiro Fujitaki 2009 CHK SHELVES
240 The Manga Guide to Relativity Hideo Nitta 2011 CHK SHELVES