ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
151 ราชินีองค์สุดท้าย CAROLLY ERICKSON 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
152 รู้กฎหมาย รักษาสิทธิ(ฉบับใหม่) รีดเดอร์ส ไดเจสท์ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
153 เลิกขมวดคิ้วซะ เพราะคุณคืออัจฉริยะนักแก้ปัญหา KENSUKE WATANABE 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
154 THE AUTOMATIC MILLIONAIRE DAVID BACH 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
155 คู่มือ Word 2010 ฉบับสมบูรณ์ ดวงพร เกี๋ยงคำ 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
156 คู่มือ Start Windows 8 ดวงพร เกี๋ยงคำ 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
157 สร้างเว็บ Mobile Application ด้วย Dreamweaver CS6 จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
158 Oxford Handbook of Transcranial Stimulation (Oxford Handbooks) Eric Wassermann, Charles Epstein, Ulf Ziemann 2008 CHK SHELVES
159 Transcranial Magnetic Stimulation in Clinical Psychiatry Mark S. George, Robert H. Belmaker 2007 CHK SHELVES
160 Brain Stimulation Therapies for the Clinician Edmund S. Higgins 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
161 Neuropathology: A Volume in the High Yield Pathology Series Anthony T. Yachnis 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
162 Bone and Soft Tissue Pathology: A Volume in the High Yield Pathology Series Andrew Horvai, Thomas Link 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
163 Pathology Review Zu-hua Gao 2013 CHK SHELVES
164 Practical Surgical Pathology: Integrating Molecular Pathology into Your Morphologic Practice Kirk Heriot 2012 CHK SHELVES
165 Diagnostic Electron Microscopy: A Practical Guide to Tissue Preparation and Interpretation John Stirling, Alan Curry, Brian Eyden 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
166 Liver Pathology: An Atlas and Concise Guide Arief Suriawinata, Swan Thung 2011 CHK SHELVES
167 จะเกิดอะไรในรอบ 100 ปี : พยากรณ์โลกวันนี้ถึงปี 2100 ฟรีดแมน, จอร์ช 2010 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
168 Playing Dirty G A Hauser, Stephanie Vaughan 2010 CHK SHELVES
169 Dermatology DDX Deck Thomas P. Habif et al 2012 CHK SHELVES
170 The Ultimate Basic Training Guidebook Michael Volkin 2007 CHK SHELVES
171 Leather Boys G A Hauser, Stephanie Vaughan 2008 CHK SHELVES
172 Origami Architecture: Papercraft Models of the World's Most Famous Buildings Yee 2011 CHK SHELVES
173 The Book of Fungi: A Life-Size Guide to Six Hundred Species from around the World Peter Roberts 2011 CHK SHELVES
174 Diagnostic pathology : neoplastic dermatopathology David S. Cassarino 2012 CHK SHELVES
175 Diagnostic pathology : nonneoplastic dermatopathology Clay J. Cockerell, John C. Hall, Brian J. Hall 2012 CHK SHELVES
176 Extreme Birds : The World's Most Extraordinary and Bizarre Birds Dominic Couzens 2011 CHK SHELVES
177 etched in stones Dimitri Eann 2000 ไม่ผ่านการพิจารณา
178 บุตรแห่งสมุทรเทพ (The Son of Neptune) Rick Riordan 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
179 Mathematical Excursions to the World's Great Buildings Alexander J. Hahn 2012 CHK SHELVES
180 Comprehensive Colour Atlas of Diagnostic and Predictive Histopathology Shahid Pervez 2011 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock