ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
951 บุปผาสีชาด ภาค 2 เล่ม 1และ 2 ปิงหลันชา 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
950 Absolute, Ultimate Guide to Principles of Biochemistry Study Guide an Marcy Osgood, Karen Ocorr 2017 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
949 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง = Reinforced concrete design (Strenght design method : SDM) วินิต ช่อวิเชียร 2011 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจาณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ
948 Basic Physics: A Self-Teaching Guide, 2nd Edition Karl F. Kuhn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
947 ลำนำรักจันทราเคียงวารี ฉาง, เหลียน (Zhang Lian) 1885 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
946 สตีเวน เจอร์ราร์ด : ตำนานตลอดกาลแห่งแอนฟิลด์ Steven Gerrard , Donald McRae 2015 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ ดำเนินการจัดซื้อ
945 Challenging Southeast Asian Development: The shadow of success Jonathan Rigg 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
944 Chemistry³: Introducing inorganic, organic and physical chemistry Andrew Burrows, et al. 2017 CHK SHELVES
943 Maitland's Clinical Companion : An Essential Guide for Students Maitland, G.D. (Geoffrey Douglas) 2010 CHK SHELVES
942 It’s Not What You Sign, It’s How You Sign It: Politeness in American Sign Language Jack Hoza 2007 CHK SHELVES
941 จอมเวทเทพ Excel ศิระ เอกบุตร 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
940 Libretti of Mozart's Completed Operas, Vol. 2 Nico Castel 1998 ห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อนุมัติการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
939 Lippincott's Illustrated Reviews Biochemistry, 6th RICHARD A. HARVEY 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
938 ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ" อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
937 Lewin's GENES XII Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein,Stephen T. Kilpatrick 2017 เสนอซ้ำ
936 Lewin's GENES XII Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein,Stephen T. Kilpatrick 2017 CHK SHELVES
935 Operation Management Jay Heizer and Barry Render 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
934 Basic Science of PET Imaging Magdy M. Khalil 2016 Download Fulltext
933 Organizational Behaviour Daniel King and Scott Lawley 2016 CHK SHELVES
932 Existential-phenomenological Alternatives for Psychology Ronald S. Valle & Mark King 1979 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
931 The Book of Cells Richard Mac DeMay 2016 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
930 Nonneoplastic Dermatopathology Brian J Hall 2016 CHK SHELVES
929 Neoplastic Dermatopathology David S. Cassarino 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
928 Neuropathology Bette K Kleinschmidt-DeMasters 2017 CHK SHELVES
927 Modern Soft Tissue Pathology Markku Miettinen 2017 CHK SHELVES
926 Leong's Manual of Diagnostic Antibodies for Immunohistology Runjan Chetty 2016 CHK SHELVES
925 Human of New York Stories : เรื่องรัก เรื่องเศร้า เรื่องเล่าชาวนิวยอร์ก Brandon Stanton 2016 ไม่ผ่านการพิจารณา
924 ดวงใจพญาเหยี่ยว อินตรา 2004 ไม่ผ่านการพิจารณา
923 Religion and Development in the Asia-Pacific: Sacred places as development spaces Matthew Clarke, Anna Halafoff 2017 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
922 การสำรวจดิน ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2006 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์