ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
121 Nordstrom Guide to Men's Everyday Dressing tom Julian 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
122 Metrosexual Code xiao P lao shi 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
123 Advances in Surgical Pathology: Endometrial Carcinoma Anna Sienko 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
124 Bradley's Neurology in Clinical Practice , 6th edition Robert B. Daroff 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
125 Muscle Boys: Gay Gym Culture Erick Alvarez 2008 CHK SHELVES
126 Poolside Mark Henderson 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
127 The Naked Man: A Study of the Male Body Desmond Morris 2009 out of stock
128 Queen, Empress, Concubine: Fifty Women Rulers from the Queen of Sheeba to Catherine The Great Claudia Gold 2009 out of stock
129 Practical Renal Pathology, A Diagnostic Approach Donna J. Lager , Neil Abrahams 2013 CHK SHELVES
130 Fifty Modern Thinkers on Education: From Piaget to the Present Day Liora Bresler (Editor), David Cooper (Editor), Joy Palmer (Editor) 2001 CHK SHELVES
131 Fifty Major Thinkers on Education: From Confucius to Dewey Joy Palmer, Liora Bresler, David Cooper 2001 CHK SHELVES
132 Cixi "The Dragon Empress" Yim, Natasha 2011 CHK SHELVES
133 Catherine de' Medici "The Black Queen" Havemeyer, Janie 2011 CHK SHELVES
134 Mary Tudor : Bloody Mary Maurer, Gretchen 2011 CHK SHELVES
135 Marie Antoinette : Madame Deficit Hockinson, Liz 2011 CHK SHELVES
136 Cleopatra "Serpent of the Nile" Pack, Mary F. 2011 CHK SHELVES
137 Artemisia of Caria Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
138 Isabella of Castile Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
139 Nur Jahan of India Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
140 Sorghaghtani of Mongolia Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
141 Qutlugh Terkan Khatun of Kirman Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
142 Empress of China: Wu Ze Tian Cheng-An Chiang (Author), Xu De Yuan (Illustrator) 1998 CHK SHELVES
143 Speak English with American Slang เบญจมินทร์ ตันกิตติกร 2011 CHK SHELVES
144 The Court of the Lion Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1990 ไม่ผ่านการพิจารณา
145 Deception: A Novel of Mystery and Madness in Ancient China Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1994 out of print
146 คู่มือเซตคอมพิวเตอร์ภาษาจีน วีระชาติ วงศ์สัจจา 2552 ไม่ผ่านการพิจารณา
147 BONK: THE CURIOUS COUPLING OF SCIENCE AND SEX MARY ROACH 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
148 มองมุมกลับ สลับสูตรความเชื่อ JULES GODDARD และคณะ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
149 พ่อรวยสอนลูก รวยทรัพย์ รวยสุข (RICH BROTHER RICH SISTER) ROBERT KIYOSAKI และคณะ 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
150 จารึก เรื่องอัศจรรย์ คนยุคปัจจุบัน(ไม่)เคยรู้ ภควัต ฟูสกุลธรรม 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา