ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
981 Horizontal Alveolar Ridge Augmentation in Implant Dentistry: A Surgical Manual Len Tolstunov 2015 Download Fulltext
980 Local and Regional Flaps in Head & Neck Reconstruction: A Practical Approach Rui Fernandes 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
979 McCracken's Removable Partial Prosthodontics Alan B. Carr 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
978 Medical Emergencies in the Dental Office Stanley F. Malamed 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
977 Oral and Maxillofacial Surgery Review: A Study Guide Din Lam 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
976 Oral Sedation for Dental Procedures in Children Stephen Wilson 2015 Download Fulltext
975 Pathology of the Maxillofacial Bones: A Guide to Diagnosis Pieter Slootweg 2015 Download Fulltext
974 Quintessentials Series: Minor Oral Surgery in Dental Practice John G. Meechan 2014 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
973 Reconstructive Oral and Maxillofacial Surgery Carlos Navarro Vila 2015 Download Fulltext
972 Salivary Gland Pathology: Diagnosis and Management Eric Carlson 2016 Download Fulltext
971 Sinus Floor Elevation: Avoiding Pitfalls Using Cone-beam CT Yasuhiro Nosaka 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
970 The Dentist's Quick Guide to Medical Conditions Mea A. Weinberg 2015 Download Fulltext
969 The Oral-Systemic Health Connection: A Guide to Patient Care Michael Glick 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
968 What's in Your Mouth?: Your Guide to a Lifelong Smile Douglas A. Terry 2014 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
967 Geriatric Dentistry: Caring for Our Aging Population Paula K. Friedman 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
966 Textbook of Geriatric Dentistry, 3ed Poul Holm-Pedersen 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
965 The ADA Practical Guide to Substance Use Disorders and Safe Prescribing Michael O Neil 2015 Download Fulltext
964 The ADA Practical Guide to Patients with Medical Conditions Lauren L. Patton 2016 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
963 Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra Jacob Klein 1968 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
962 Medical Physiology: Principles for Clinical Medicine Rodney A. Rhoades and David R. Bell 2018 CHK SHELVES
961 One of us is lying MCMANUS, KAREN 2017 หอสมุดศฺิริราชพิจารณาแล้ว ดำเนินการจัดซื้อ
960 Strategy Driven for Success Handbook: Deploy Strategies – Achieve Objectives – Celebrate Successes Rod Baxter 2016 ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
959 Analyzing Sensory Data with R Sebastien Le, Thierry Worch 2014 ห้องสมุดสถาบันโภชนาการพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
958 การสาธารณสุข:มิติจิตสังคมทางอาชีวอนามัยวัยทำงานยุคโลกาภิวัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
957 บิลลี่ มิลลิแกน ชาย 24 บุคลิก แดเนียล คีย์ส 2017 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ
956 จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ ฆอร์เฆ่ บูกาย 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
955 The Successful Match 2017 : Rules for Success in the Residency Match Rajani Katta 1905 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดซื้อ
954 Microplastic Pollutants Christopher Crawford and Brian Quinn 2017 Download Fulltext
953 เล่ห์บรรพกาล ภาคอักษรปริศนา วรรณวรรธน์ 2017 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติการจัดซื้อ
952 The Parkour Roadmap Max Henry 2017 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ