ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1174 Applications of Nanocomposite in Drug Delivery Inamuddin, Abdullah M. Asiri and Ali Mohammad 2018 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1173 How to Develop Robust Solid Oral Dosage Forms from Conception to Post-Approval Bhavishya Mittal 2017 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1172 เทคนิคจำแบบไม่ต้องจำที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ คะบะซะวะ ชิอง ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1171 Short Stories in Spanish for Beginners Olly Richards 13 Nov 2018 ส่งต่อห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1170 Short Stories in Norwegian for Beginners Olly Richards 2020 ส่งต่อห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1169 Marketing 5.0 : Technology for Humanity Philip Kotler , Hermawan Kartajaya , Iwan Setiawan 30 Mar 2021 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1168 Your Brain Is Always Listening Dr. Daniel G. Amen 2021 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1167 Letters to Sam: A Grandfather's Lessons on Love, Loss, and the Gifts of Life Daniel Gottlieb 2008/03 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1166 ถึงเปลี่ยนร้อยหน้าก็จะตามฆ่าแกให้ได้ Jang Yong Min (จางยงมิน) 2019 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1165 กลลวงซ่อนตาย ฮิงาชิโนะ เคโงะ (Keigo Higashino) 2017 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1164 Lecture Notes: Human Physiology 5th Edition Ole H. Petersen 2006 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1163 หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร ภาค 1-2 มาวนี่ 2019 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1162 นางโจร Priest (พีต้า) 2563 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1161 ชันสูตรประวัติศาสตร์เมื่อคราวสวรรคต เอกชัย โควาวิสารัช 2560 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1160 โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ 2560 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1159 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในปัญหาที่พบบ่อย กุลภา ศรีสวัสดิ์ 2561 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1158 การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 2561 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1157 Practical Gastroenterology & Hepatology มณฑิรา มณีรัตนะพร 2563 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1156 Siriraj Clinical Policy:นโยบายทางคลินิก พูลชัย จรัสเจริญวิทยา 2563 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1155 Inpatient Medical Consultation:การรับปรึกษาผู้ป่วยในทางอายุรศาสตร์ ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 2563 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1154 Essentials in Hemodialysis อาคม นงนุช 2562 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1153 DYSLIPIDEMIA ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ นันทกร ทองแตง 2561 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1152 Case-Based Medical Pharmacology:กรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางการแพทย์ มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 2562 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1151 Approach to Common Problems in Medicine กำพล สุวรรณพิมลกุล 2562 ไม่มีจำหน่ายแล้ว
1150 การรักษาต่อเนื่องทางอายุรศาสตร์ Longitudinal care in internal medicine วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย 2562 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1149 Nine Pints : A Journey through the Money, Medicine, and Mysteries of Blood George, Rose 2018 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1148 Seven Brief Lessons on Physics ROVELLI, CARLO 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1147 The Theory of Everything Stephen Hawking 2008 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1146 จิตวิทยานั้นไซร้ ง่ายแท้หยั่งถึง (PSY-Q) Ben Ambridge 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1145 Becoming A Butterfly การเดินทางของผีเสื้อหลากสี เมริษา ยอดมณฑป 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด