ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1113 The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic Stewart Shapiro 14 Jun 2007 Download Fulltext
1112 วิถีบันทึกแบบบูโจ ไรเดอร์ แคร์รอลล์ 2020 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1111 The Bullet Journal Method : วิถีบันทึกแบบบูโจ ผู้เขียน Ryder Carroll (ไรเดอร์ แคร์รอลล์) ผู้แปล นรา สุภัคโรจน์ 2563 ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการจัดซื้อ
1110 Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating Christy Harrison 2019 ส่งต่อห้องสมุดสถาบันโภชนาการ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1109 The Non-Diet Approach Guidebook for Dietitians: A How-To Guide for Applying the Non-Diet Approach to Individual Dietetic Counselling Fiona Willer 2013 ส่งต่อห้องสมุดสถาบันโภชนาการ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1108 Sick Enough : A Guide to the Medical Complications of Eating Disorders Gaudiani, Jennifer L., M.D. 2018/09 ส่งต่อห้องสมุดสถาบันโภชนาการ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1107 The Intuitive Eating Workbook : 10 Principles for Nourishing a Healthy Relationship with Food Tribole, Evelyn / Resch, Elyse / Tylka, Tracy, Ph.D. (FRW) 2017/04 ส่งต่อห้องสมุดสถาบันโภชนาการ เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1106 ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข = Elementary physics for medical and health science ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ และ ผศ. ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ 2550 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1105 Does Religion Make a Difference? Andreas Heuser, Jens Koehrsen 2020 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1104 พูดด้วยภาพ 2 'เทคนิคทำสไลด์ง่ายๆ ใน 2 ขั้นตอน’ พญ. สุธาพร ล้ำเลิศกุล 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1103 12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต : 12 Rules For Life Jordan B. Peterson (จอร์แดน บี ปีเตอร์สัน) 2020 หอสมุดฯ จัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1102 ไดโกะ สุดยอดนักจัดระเบียบ เสกชีวิตใหม่ให้คุณ Mentalist DaiGo (ไดโกะ) 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1101 Excipient Applications in Formulation Design and Drug Delivery Ajit S Narang and Sai H S. Boddu 2015 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1100 Essentials of Pharmaceutical Analysis Akash, Muhammad Sajid Hamid, Rehman, Kanwal 2020 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1099 Dosage Form Design Parameters Rakesh Tekade 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1098 INTERNCHEF บันทึกไม่ลับ ฉบับนักศึกษาวิชาอาหาร ชยานันท์ เมฆสุต 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1097 หลากเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือ แกเบรียล เซวิน 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1096 Inner Speech: New Voices Peter Langland-Hassan, Agustin Vicente 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1095 เลือดชั่ว: เรื่องลับและคำลวงเบื้องหลังบริษัทดาวรุ่งแห่งซิลิคอนแวลลีย์ John Carreyrou 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1094 How Business Works : ภาพกราฟิกที่ช่วยแนะนำให้การทำธุรกิจประสบความสำเร็จ (ฉบับภาษาไทย) Dorling Kindersley หอสมุดฯ จัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1093 คู่มือเตรียมสอบ HSK speaking test (HSKK) 北京语言大学 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1092 新HSK 速成强化教程 中级 北京语言大学 2014 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
1091 โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 สมเกียรติ วันทะนะ หอสมุดฯ จัดซื้อแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1090 เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ Jame R. Doty, M.D. 2019 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1089 CelloMind - Intonation and Technique Hans Jorgen Jensen 2018 ส่งต่อห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พิจารณาการจัดซื้อ
1088 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิด ทฤษฎี และการนําไปปฏิบัติจริง ปกรณ์ ศิริประกอบ 2017 หอสมุดฯ จัดซื้อแล้วแทนห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน อยู่ระหว่างการวิเคราะห์/เตรียมตัวเล่ม
1087 คนเป็นผู้นำ เขาคิดกันแบบไหน? The Mindset of Success Jo Owen (โจ โอเวน) ดร. พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ (แปล) 2563 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1086 แด่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิต Mentalist DaiGo 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1085 ตะลุยโจทย์ Reading 500 ข้อ ศุภวัฒน์ พุกเจริญ 2014 หอสมุดฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1084 คิมจียอง เกิดปี 82 โชนัมจู 2562 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด