ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1083 WHO Classification of Breast Tumours. Fifth Edition WHO Classification of Tumours Editorial Board (Editor) 2019 หอสมุดฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1082 The Logic of Science in Sociology Walter L. Wallace 1971 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1081 Research Methods in Applied Settings: An Integrated Approach to Design and Analysis, Third Edition 3rd Edition by Jeffrey A. Gliner (Author), George A. Morgan (Author), Nancy L. Leech (Author) August 10, 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1080 Diagnostic Pathology: Cytopathology Dina R. Mody 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1079 Drug Delivery Systems Rakesh Tekade 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1078 Basic Fundamentals of Drug Delivery Rakesh K. Tekade 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1077 Asian Millenarianism: An Interdisciplinary Study of the Taiping and Tonghak Rebellions in a Global Context Hong Beom Rhee 2008 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาฯแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1076 compliant mechanisms Larry L.Howell July 25, 2001 Disapproved for purchasing
1075 การตลาด 4.0 (MARKETING 4.0) PHILIP KOTLER และคณะ 2560 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1074 The International Handbook of Educational Research in the Asia-Pacific Region Editors: Keeves, J.P., Watanabe, Ryo (Eds.) 2003 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1073 Principles : Life & Work Ray Dalio 2019 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1072 Diagnostic Pathology: Cytopathology Mody MD, Dina R. 2018 หอสมุดจัดซื้อแทนห้องสมุดโรงพยาบาลรามาธิบดี มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1071 The Complete Guide to Medical Writing 1st Edition Mark C. Stuart 2007 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1070 Guidebook to Better Medical Writing Revised Edition Robert L. Iles Revised edition (December 2003) คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติจัดซื้อ
1069 Medical Writing: A Guide for Clinicians, Educators, and Researchers Robert B. B. Taylor 2018 Download Fulltext
1059 Parents And The Dynamics Of Child Rearing George W Holden 2019 ส่งต่อศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ ศาลายา เพื่อพิจารณาการจัดซื้อ
1056 Mastering the Market Cycle Marks, Howard 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1054 5 lb. Book of GRE Practice Problems: 1,800+ Practice Problems in Book and Online (Manhattan Prep 5 lb Series) Manhattan Prep 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1053 Perfect English Grammar ศุภสิทธิ์ ลิ้มเจริญ / วศินีทิพย์ เรนวาลี มปป หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1052 How to Be a Happy Academic A Guide to Being Effective in Research, Writing and Teaching Alexander Clark and Bailey Sousa 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1051 Critical Appraisal from Papers to Patient: A Practical Guide Duncan Bootland 2017 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1050 Antibodies: A Laboratory Manual, Second edition Edward A. Greenfield 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1049 The Essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร John P. Kotter, Michael E. Porter 2018 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1048 คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Bryan A. Garner 2019 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1047 Handbook of Research on Intrapreneurship and Organizational Sustainability in Smes Rafael Perez-Uribe and Carlos Salcedo-Perez and David Ocampo-Guzman หอสมุดฯ จัดซื้อ มีบริการแล้วที่ห้องสมุด
1046 Intrapreneuring in Action: A Handbook for Business Innovation Gifford Pinchot and Ron Pellman Download Fulltext
1045 Data Visualization A Guide to Visual Storytelling for Libraries Lauren Magnuson 2016 หอสมุดฯ จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1044 Buck's 2019 ICD-10-CM Physician Edition Elsevier Copyright: 2019 ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
1043 Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM Sharon E. Straus MD, Paul Glasziou MRCGP FRACGP PhD, W. Scott Richardson MD, R. Brian Haynes MD 2018 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1042 Digital Image Processing Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods 2017 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดซื้อ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด